Rådgivningsgruppen

Nr. 278- Referat fra 26. februar 2008

Referat fra 26. februar 2008
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Erik Songstad,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.30
Besøk: Politiker-stafetten – Anne Gerd Steffensen Frp
Vedlegg:
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Ingen andre møter siden sist.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp eller andre nyheter.
Beskjeder og informasjon
Erik har fått seg en tale-maskin.
Det blir spennende å se hvordan den fungerer.
Årsmøte i Akershus fylkeslag av NFU er 8. april på Ski.
30. mai til 1. juni er det Vivil-leker på Bekkestua.
BKA-rådet, REGA-rådet og brukerrådet i Gjettumveien
skal bidra på et seminar i Strømstad for deltakere fra Andebu.
Nr.27587
Referat fra møte i RGB nr. 278
Side – 2
Brev til gruppen
Regning fra NFU for medlemskontingent.
@ E-post
E-post fra Askergruppen 13. februar
hvor de forteller at de har hatt sitt første møte
og vi får referat senere.
De ønsker å treffe oss 25. mars
og lurer på om vi skal komme til dem eller de til oss.
Fordi vi har politiker-stafett,
er det best at de kommer til oss.
Lars Ole har gitt beskjed om dette.
E-post fra Lisbeth Hammer Krog (H) 13. februar
hvor hun takker for et nyttig og fint møte.
E-post fra Vepsebolet med referat fra deres møte.
De lurer på om vi treffes i Bergen.
Vi skal ikke til Bergen.
E-post fra Brit Evy Westergård i UAU
som takker for kjempefin innsats
med heftet ”Gammel og GLAD”.
Internett og hjemmeside
På sidene til NFU sentralt fant vi:
Kommunenes Sentralforbund har jobbet med
en ny brukerundersøkelse
for tjenestemottakere med utviklingshemning.
NFU har kommet med forslag til forandringer
i arbeidet med å lage undersøkelsen.
Prøve-undersøkelse i noen kommuner er nå avsluttet.
Fra mai vil det være mulig for de kommunene som ønsker det
å bruke undersøkelsen.
Grotta – en fritidsklubb for mennesker med utviklingshemning,
er utgangspunkt for en doktoravhandling
skrevet av høgskolelektor Ellen Saur.
Referat fra møte i RGB nr. 278
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Lest igjennom referatet fra SAR-møte 12. februar.
Asker-gruppen kommer på besøk 25. mars kl. 12.15 og ut dagen.
SAKER
09/07 SAMARBEID MED BBL
Det blir planleggings-møtet med BBL
mandag 10. mars kl 15.30 til 18.30.
Alle prøver å være tilstede mellom kl. 16.00 og 18.00.
Møtet kan holdes hos Ridderne as i Sandvika.
Punkter til møtet kan være:
– Program
– Arbeids-hefte og fordele oppgaver
– Lokaler som har plass til 200 mennesker
– Økonomi – Akershusfondet frist 30. mars
– Påmeldings-frist 6 uker før
– Skal det være grupper?
– Navn-lapper
– Servering
Vedtak: Vi bestiller pizza og brus til møtet.
14/07 ÅRS RAPPORT 2007
Rapporten er ferdig og underskrevet av de som er tilstede i dag.
Vedtak: Lars Ole sørger for at Jacob får skrevet under
og sender rapporten til våre kontakt-personer.
Referat fra møte i RGB nr. 278
Side – 4
15/07 POLITIKER-STAFETTEN 2008
Våre møter er annenhver tirsdag fra kl. 09.30 til 14.30
Vi ønsker besøk i tidsrommet kl. 13.00 til 14.30.
Annen tid kan avtales
og har dere mulighet til å være med på hele møtet,
er det bare hyggelig.
Dere får sakslisten på forhånd.
Planen for stafetten ser nå slik ut:
Tirsdag 11. mars Kristine Skolt Grosås fra Kristelig folkeparti
Tirsdag 25. mars
Tirsdag 8. april Olav Storli fra Pensjonistpartiet
Tirsdag 22. april
Tirsdag 6. mai
Tirsdag 20. mai
Tirsdag 3. juni
Vedtak: Avventer svar fra de politikerne som mangler.
01/08 REGION-KONFERANSE OM SELVBESTEMMELSE
FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMNING
Vi har fått programmet og det ser spennende ut.
Konferansen foregår i Ski.
Alle har lyst til å dra og ønsker over-natting.
Lars-Ove og Lars Ole blir også med.
Vedtak: Vi melder oss på om 14 dager.
Lars Ole melder fra om at RGB ønsker å ha stand på konferansen.
Alle sjekker med sine arbeids-plasser om
mulighet for permisjon med lønn..
Referat fra møte i RGB nr. 278
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 278.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
EVENTUELT
Tove ønsker å ta opp at RGB er 15 år til høsten – 12. september.