Rådgivningsgruppen

Nr. 274 – Referat fra 18. desember 2007

Referat fra 18. desember 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Jacob sverdrup
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 9.30 til kl. 14.00
Besøk: Erik Songstad, Harald Kjelsberg
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Tove og Jacob har vært på avslutning med lesegruppa.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Erik kom med stafett-pinnen til politiker -stafetten 2008
Fritidskalenderen for våren 2008 er kommet
Erik forteller at Anne Marie Berg er syk.
Bente N, Rene, Rita og Anne Mine har gitt beskjed om
at de ikke kommer på Jule-avslutningen.
Nr.25774
Referat fra møte i RGB nr. 274
Side – 2
Brev til gruppen
Fra dagsentrene i Tromsø
med tak for at vi tok imot besøk fra dem i høst.
De skal lage brukerråd.
De ville se hvordan vi arbeidet med det.
Vi fikk en bok om Tromsø som takk for hjelpen.
Regning på webhotell
Bøkene om Selvbestemmelse er kommet
@ E-post
E-post 1
Fra Nordiska samarbetsorganet för handikappfrågor (NSH)
Rapporten fra konferansen om
aldring og utviklingshemming er kommet.
Konferansen var i Helsingfors 1. og 2. oktober 2007
Internett og hjemmeside
På NFU fant vi en bok og hefte på lettlest
Boka heter «Levva Livet»
Her kan du lese ni ulike reportasjer,
hvor du blir kjent med mennesker
som har organisert livene sine på måter
som fungerer godt både hjemme,
i fritiden og på ferier.
Boka koster kr. 100.-
SOR sin hjemmeside
Gerd Andersen er blitt ny nettverks koordinator
for Helse øst.
Gerd kommer fra Ski kommune
Det planlegges regionkonferansen
på Thon Hotell Ski 16. – 17. april. 2008
Referat fra møte i RGB nr. 274
Side – 3
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Gerd Andersen skal få tilsendt referat fra våre møter.
Vi ønsker å invitere Gerd på besøk.
Vi setter inn foreslåtte datoer for møter i SAR i møte-planen.
SAKER
09/07 SAMARBEID MED BBL
Referatet er ikke kommet.
Vedtak: Vi jobber videre med saken når referatet kommer.
12/07 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Leif Kåre og Lars Ole har holdt foredrag
14. desember 2007
Foredraget varte i 3 timer denne gangen.
Tidligere varte foredragene i 2 timer.
Det ble tid til mange spørsmål.
ca. 30 studenter kom
Studentene var nysgjerrige og interesserte.
Mange spørsmål var veldig personlige.
Studentene var opptatt av spørsmålet
om det er mulig å habilitere en person
uten at personen er med på det.
Vedtak: Ingen vedtak.
Referat fra møte i RGB nr. 274
Side – 4
14/07 ÅRS RAPPORT 2007
Vi fortsatte å skrive på rapporten for 2007.
Vedtak: Gjør rapporten ferdig på neste møte.
15/07 POLITIKER-STAFETTEN 2008
Erik kom med stafettpinne til
Politiker stafett 2008
Stafett pinnen er laget på
Emma Arbeids-senter.
Vedtak: Vi lager invitasjon på neste møte 15. januar 2008
Godkjenning av referat nummer 274.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
EVENTUELT
Arild ønsker å komme på besøk.
Vi inviterer han på møtet vårt 15. januar