Rådgivningsgruppen

Nr. 273- Referat fra 4. desember 2007

Referat fra 4. desember 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Jacob sverdrup
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede:
Møte-leder: Jacob Sverdrup
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.30
Besøk: Erik Songstad
Vedlegg: Vedlegg 1/273 – Møteplan for våren 2008
Faste punkter:
Referat fra andre møter og konferanser
Lars-Ove har vært på møte i sentralt brukerråd tirsdag 27. november,
se fast punkt om Bruker-råd og samarbeids-partnere.
Lars Ole og Lars-Ove har vært på medlems-møte
i NFU Bærum lokallag mandag 26. november.
Stategi-seminar med BBL helgen 24. – 25. november.
Se egen sak.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Nr.25773
Referat fra møte i RGB nr. 273
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Anne Marie og Jannicke kommer på neste møte.
Jule-avslutning 18. desember.
Fredag 14. desember må vi gi beskjed til Emma kafe
om hvor mange vi blir.
Vi inviterer tidligere medlemmer og tilretteleggere:
– Renne, Willy, Anne Mine, Harald, Rita, Hanne, Anne, Martin,
Bente, Marianne, Jon Erling, Tone Irene og Anja.
Vi lager en skriftlig invitasjon med bindende påmelding.
Kl. 14.00 til 16.00.
Vi har laget møte-plan for våren 2008.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Mottatt:
E-post 1
Kirsten Hognestad Haugen har hørt at RGB
hadde et fint foredrag i Asker.
E-post 2
”Jeg ser at John-Harald ikke synes konferansen var tilrettelagt
slik at han kom til orde.
Det synes jeg er trist i vår egen forening.
Synes han at det bør tas opp med NFU sentralt,
så skal jeg med glede sende informasjonen videre.
Hilsen Anne Framholt i NFU Bærum”
Anne synes vi gjør en god jobb og har fine referater.
Sendt:
E-post 1
Vi ber Anne Framholt ta opp saken med NFU sentralt.
Referat fra møte i RGB nr. 273
Side – 3
Internett og hjemmeside
Det var lite å hente fra de hjemmesidene vi sjekker.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Dagens møte i SAR er avlyst på grunn av system-feil.
RGB innkaller til neste møte i SAR over nyttår.
Referat fra møte i sentralt brukerråd tirsdag 27. november
De tok opp SARs ønske om en representant i sentralt brukerråd.
Forslag at en representant fra dagens brukerråd
blir invitert til møter i SAR.
Saken tas opp på neste møte i SAR.
Vi foreslår at SAR møtes 3 ganger i løpet av våren 2008.
Forslag til datoer er: tirsdag 12. februar, tirsdag 8. april
og sommer-avslutningen tirsdag 17. juni.
Referat fra møte i RGB nr. 273
Side – 4
SAKER
09/07 SAMARBEID MED BBL
Jacob syntes det var veldig interessant
og han lærte mange nye ord.
John-Harald fortalte om at vi har planlagt
en Stemme-Høring i november 2008.
Deltakere på høringen vil være
utviklingshemmede fra hele Akershus.
Leif Kåre er opptatt av den sterke stemmen
og det å bli hørt.
Vedtak: Vi jobber videre med saken når referatet kommer.
12/07 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
Hva er viktig å fortelle til studentene?
Fortelle om hvordan vi jobber
og hvor ofte vi har møter.
Vi lytter på hverandre
og jobber med saker vi er opptatt av.
Det kan være saker om selvbestemmelse, samarbeidspartnere
og konferanser.
Vedtak: Ingen vedtak.
14/07 ÅRS RAPPORT 2007
Vi fortsatte å skrive på rapporten for 2007.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 273
Side – 5
15/07 POLITIKER-STAFETTEN 2008
Vi leste invitasjonen fra 2004
og gjør noen små forandringer på invitasjonen for 2008.
Vedtak: Vi sender invitasjonen i slutten av januar 2008.
Vi ber Emma arbeidssenter om å lage en stafett-pinne.
Godkjenning av referat nummer 273.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
EVENTUELT
Ingen saker.
Referat fra møte i RGB nr. 273
Side – 6
Vedlegg 1/273
MØTER I RÅDGIVNINGS-GRUPPEN
FOR VÅREN 2008 pr. 04.12.07 – Henges opp
Møtene starter kl. 9.30 og slutter kl. 14.30
Møteleder kommer kl. 08.30
Dato: Møteleder:
 TIRSDAG 15. januar Tove
 TIRSDAG 29. januar Erik
 TIRSDAG 12. februar John-Harald
 TIRSDAG 26. februar Leif Kåre
 TIRSDAG 11. mars Jacob
  TIRSDAG 25. mars Tove
  TIRSDAG 8. april Erik
 TIRSDAG 22. april John-Harald
 TIRSDAG 6. mai Leif Kåre
 TIRSDAG 20. mai Jacob
 TIRSDAG 3. juni Tove
 TIRSDAG 17. juni Sommer-avslutning
 Tema-Kveld: Film
 Tema-kveld: Seksualitet og samliv
 Møtene på ”Ramme” Emma Hjorthsvei 74 (rett ved Emma kafe).
 HUSK Å GI BESKJED HVIS DU IKKE KAN KOMME
Lars Ole 90 10 03 90 eller Lars-Ove 91 73 20 05