Rådgivningsgruppen

Nr. 270- Referat fra 9. oktober 2007

Referat fra 9. oktober 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 12.00
Besøk: SAR kl. 12.00 til kl. 15.00
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Referat fra andre møter
BKA-rådet har hatt møte 4. oktober
og vi har fått referat.
Se eget punkt.
Avis-utklipp og andre nyheter
Lars-Ove har med avis-utklipp fra Budstikka 20. juni
om privat bolig-prosjekt Per Skredes vei 3.
Beskjeder og informasjon
Foredrag på Fornebu for vernepleiere tirsdag 16. oktober.
Lars Ole henter Jacob kl. 08.50 og Tove kl. 09.00.
Vi har forandre møtelisten for høsten og skrevet den ut.
Neste møte om 4 uker.
Nr.25707
Referat fra møte i RGB nr. 270
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
E-post 1
Vidar Haagensen blir og skriver om forelesningen på høgskolen
neste tirsdag.
Internett og hjemmeside
Grunden har et spennende samarbeids-prosjekt på gang i Chile.
ULF inviterer til ”Baby-prosjekt” i samarbeid med Danmarks radio.
Les mer om disse sakene på Grunden eller ULF sine sider.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
BKA-rådet 4. oktober har tatt opp felles miljø-regler
og laget en konkurranse om å komme med forslag
til hva som skal stå i reglene.
De tok også opp en sak om rettferdig lønn.
Skal de som skofter jobben tjene det samme
som de som er på jobben hver dag.
Vi er spente på hvordan det går videre med denne saken.
Eget referat fra dagens møte i SAR.
Referat fra møte i RGB nr. 270
Side – 3
SAKER
09/07 SAMARBEID MED BBL
Hva betyr det å bli sterke sammen?
Tove: Samarbeide om kurs og seminar.
”Kaste ballen til de på laget”.
Trene sammen for å bli sterke som lag.
Leif Kåre: Fellesskap, jobbe sammen,
står i sammen på de sakene vi er enige om.
John-Harald: Ikke være alene, samarbeide om kurs og seminar.
Samarbeide med andre grupper.
Hva vil vi vite mer om?
Tove: Hvordan BBL øver for å bli sterkere.
Leif Kåre: Vite hvilke saker de skal jobbe med.
John-Harald: Hvordan jobber de på møter?
Har de sakslister?
Hva vil vi snakke om?
Tove: Om BBL vil være med på konferanser
og tema-dager?
Leif Kåre: Hvilke saker de står for og hva de vil jobbe med.
John-Harald: Hvordan kan man melde seg inn i BBL.
Hva må vi finne ut av?
Tove: Hvordan gjøre avtaler?
Leif Kåre: Avklare møter, når, hvor, hvordan?
John-Harald: Samme som de andre.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
14/07 ½ ÅRS RAPPORT
Vedtak: Lars Ole lager et utkast til neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 270
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 270.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
EVENTUELT
➢ Flere medlemmer i RGB
– Jannicke kommer på besøk på neste møte.
– Tove har snakket med Renne.
Lars-Ove følger opp Renne videre.
– Vi tar opp med SAR at vi fortsatt har ledige plasser.