Rådgivningsgruppen

Nr. 27 – Referat fra 8. januar 1995

Referat fra 8. januar 1995

Tilstede: Tove, Anne, Rene og Per
Fravær: Willy (bortreist) og Steingrim (ingen beskjed)
Møteleder: Tove
Referent: Lars Ole
Sted: Løkkeåsveien 2
Besøk:

 

Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 26.
Lars Ole har sent brev til KKF om navne-saken.
Vi leste opp brevet (vedlagt referatet).

Lars Ole har bedt Landgraff om å sende «område-info»
til medlemmene i rådgivings-gruppen.
Medlmmene har fått «område-info».

Lars Ole har ordnet med «Min nye hverdag» til Anne og Willy.

Referat nummer 26. ble godkjent.

Informasjon
Jule-kort fra Rådgivings-gruppen i Asker.

Jule-kort fra vernepleier-studentene.

Oversikt over Bærum epilepsi-forenings
aktivitets-plan for våren 1995.
Planen blir hengt opp på møte-rommet

 

12/94 KLUBBEN
Vi tror medlemmene på Klubben
er intressert i hva vi gjør.
Hvilke saker vi jobber med
og hva vi gjør på møtene våre.

Anne tenker på hvilket område hun er mest intressert i
til neste møte.
Per kan tenke seg arbeids-plasser som sitt hoved-område.

Radio Sjøboden kommer kanskje på fredag 27. januar.
Hvis de kommer vil de gjerne intervjue rådgivnings-gruppen.

Vedtak: Anne tar med stort fotografi av seg selv.
Alle tenker på hva området arbeids-plasser kan handle om.

Vi lager noen overheader som vi kan bruke på fredag 27. januar.
– møte-regler, saksliste, referat osv.

 

 

17/94 LEDSAGER-TJENESTE
Rene og Pim har ikke snakket sammen ennå.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

 

 

01/95 DET NYE BEKKESTUA-SENTERET
Per foreslår at vi skriver et brev
til de som har ansvaret for senteret.

Vedtak: Per skriver forslag til brev.

 

EVENTUELT
Per og Steingrim
tar med telefon-nummeret til jobben sin.

 

17/94 LEDSAGER-TJENESTE
Rene og Pim har ikke snakket sammen ennå.

Vedtak: Saken utsettes til neste møte.

 

 

01/95 DET NYE BEKKESTUA-SENTERET
Per foreslår at vi skriver et brev
til de som har ansvaret for senteret.

Vedtak: Per skriver forslag til brev.

 

EVENTUELT
Per og Steingrim
tar med telefon-nummeret til jobben sin.