Rådgivningsgruppen

Nr. 269- Referat fra 25. september 2007

Referat fra 25. september 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Jacob Sverdrup
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.30
Besøk: Sølvi Linde fra SOR og Brobygger-Ligaen (BBL)
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Lars-Ove har vært på møte i sentralt brukerråd 11. september.
De tok opp ferie- og fritid, tilbakemelding på kvalitet,
melding om tilbud til
mennesker med utviklingshemning i Bærum kommune
og handlings-planen for perioden 2008 – 2011.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten 2007 har kommet.
Nr.25679
Referat fra møte i RGB nr. 269
Side – 2
Brev til gruppen
Vi har fått 3 regninger.
Invitasjon til konferansen i Asker 8. november.
@ E-post
E-post 1
Askergruppen takker for at vi kommer 8. november.
De skal vise video på konferansen.
Det er greit at dere bruker vårt oppsett
for saks-liste og møte-referat.
Vi stiller selvfølgelig opp uten betaling
og takker ja til å spise pizza med dere etter konferansen.
E-post 2
Vidar Haagensen som skriver for bladet Embla
Ønsker å være med på vår neste forelesning på vernepleierhøgskolen.
Han vil skrive om våre forberedelser
og hva studentene synes om forelesningen.
Tove syntes det høres OK ut.
Internett og hjemmeside
Intet spesielt fra de sidene vi sjekker siden sist.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
m Det kommer en gruppe fra Tromsø på besøk neste uke.
De skal treffe SAR og høre om arbeidet.
De har tenkt å lage et bruker-råd på et dagsenter i Tromsø.
Vi har laget et forslag til saks-liste til nest møte med SAR.
– Forslag om at et medlem fra SAR kan sitte i sentralt bruker-råd.
– Felles juleavslutning 11. desember?
– Feire 14-års dagen
– Rapport om reformen og melding fra Bærum kommune
– BroBygger-Ligaen
Referat fra møte i RGB nr. 269
Side – 3
SAKER
09/07 SAMARBEID MED BBL
RGB presenterte seg
og fortalte om hvilke saker de er opptatt av for tiden.
BBL presenterte seg ved en presentasjon på data.
De har også laget en oversikt som viser hva de jobber med.
Hva tenker RGB om BBL:
Leif Kåre: Positivt og spennende
Det er lagt mye arbeid i det som er presentert
Høres ut som det kan bli
et spennende samarbeid mellom oss.
Tove: Det var mye å tenke på. Må tenke litt mer.
Ønsker fortsatt samarbeid.
Glad for at BBL er stiftet.
John-Harald: Fin presentasjon.
Mange ting å tenke på samtidig.
Mest glad for å høre at de har stiftet
en bruker organisasjon.
Ønsker et videre samarbeid.
Hvorfor lager vi ikke en felles hjemmeside
Astrid: Vi kan ha linker til hverandre
Vedtak: Vi fortsetter samarbeidet med BBL
Felles seminar 24 og 25 november.
Referat fra møte i RGB nr. 269
Side – 4
11/07 ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?”.
Leif Kåre fortalte fra konferansen i går.
Et av temaene som ble tatt opp, var grunn og hjelpestønad.
Vi har snakket om tidligere å ta opp dette temaet på en tema-kveld.
Forslag fra John-Harald om at en jurist fra NFU som heter Trine
også kan komme på en slik tema-kveld.
Kanskje vi kan samarbeid med Asker og sentralt brukerråd
om dette forslaget.
Alle deltakerne ble bedt om å komme med skriftlig forslag
til hva de mente var viktig å gjøre noe med.
Vedtak: Ingen vedtak.
12/07 FOREDRAG FOR VERNEPLEIER-STUDENTER
John-Harald fortalte om oss for 52 vernepleier-studenter
De fikk utdelt brosjyren vår og referat fra siste møte.
Vi viste klipp fra Strandvænget, ”HVPU-reformens Blues”,
om opprettelsen av SAR og ”På fire hjul”.
Vi fikk spørsmål om tilrettelegging ved valg.
Vedtak: Ingen vedtak.
Godkjenning av referat nummer 268.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
Referat fra møte i RGB nr. 269
Side – 5
EVENTUELT
➢ Adresseliste over hvem sende brosjyre til
➢ Rapport fra våren 2007
– Lars Ole lager et utkast til neste møte
➢ Flere medlemmer i RGB
– Jannicke og Renne er to personer
som kanskje har lyst til å begynne i RGB
John-Harald og Lars Ole følger opp Jannicke
Tove og Lars-Ove følger opp Renne