Rådgivningsgruppen

Nr. 268- Referat fra 11. september 2007

Referat fra 11. september 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.30
Besøk: Ingen besøk
Vedlegg: Oppdatert møteplan for høsten 2007
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Lars Ole har vært i møte med fredags-styret.
Vi har sendt en e-post med spørsmål om stiftelse.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Tove forteller at Norges funksjonshemmedes idrettsforbund
nå har blitt en del av Norges idrettsforbund.
Beskjeder og informasjon
Tove kan fortelle at Løxa utvikling betaler nå kr. 20.- i timen.
John-Harald har byttet mobilnummer.
Det nye nummeret er 90 09 84 99.
NFU arrangerer Boligkonferanse på Gardemoen
12. og 13. november 2007.
Trykk her for mer informasjon.
Nr.25678
Referat fra møte i RGB nr. 268
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
E-post 1
Vår kontakt-person i PLO Sven Erik Tholander
spør oss om vi kan være med å lage et informasjons-opplegg
for elever på ungdoms-skoler i Bærum.
Meningen er å få flere elever
til å velge helse- og sosialfaglig utdannelse.
Vi vil få lønn fra PLO for å gjennomføre undervisningen.
Vi er interessert og lager derfor en egen sak på dette.
13/07 Forelesning for ungdomskole-elever i Bærum.
E-post 2
Vi har fått beskjed fra SHDIR om at bare en er registrert påmeldt,
selv om vi ba om flere plasser.
De har et system som gjør at du må ha en e-post for å melde deg på.
E-post 3
Asker-gruppen for utviklingshemmede
inviterer oss til konferanse på torsdag 8. november kl. 12-15.
De ber oss om å holde et foredrag om hva vi driver med.
Vi takker JA og 5 personer kommer.
Internett og hjemmeside
Intet spesielt fra de sidene vi sjekker siden sist.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
m Nest møte med SAR blir tirsdag 9. oktober 2007
kl. 12.00 til 15.00.
Vi lager saksliste på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 268
Side – 3
SAKER
09/07 SAMARBEID MED BBL
Sølvi Linde har lovet å sende oss
både artikkel og bilder til godkjenning,
før det trykkes i SOR-bladet.
På grunn av forskjellige arrangementer,
passer det best for oss
med Strategi-Seminar helgen 24. og 25. november 2007.
Vedtak: Vi sender et svar til BBL.
10/07 REGIONAL KONFERANSE 2007
– Selvbestemmelse og brukermedvirkning
SOR og Bærum kommune er ikke enige i
om hvordan ansvaret for konferansen skal fordeles.
Vedtak: Konferansen er avlyst inntil videre.
11/07 ”Vi vil, vi vil, men får vi det til?”.
Hva har skjedd i de 15 årene siden HVPU-reformen:
Lars-Ove har laget en oppsummering av de viktigste punktene.
Skole
Det har blitt mindre inkludering i skolen.
Vi plasseres i egne klasser eller egne skoler.
Ferie og fritid
Tilbudet har blitt dårligere.
Arbeid
De fleste av oss har uførepensjon
og får en meget lav motivasjons-lønn.
Nesten ingen er i vanlig arbeid.
Referat fra møte i RGB nr. 268
Side – 4
Bolig
De fleste av oss trives i kommunal bolig,
men mange står lenge på vente-liste.
Tjenester
Hjelp endres ikke når behovene endres.
Innholdet i vedtakene er lite kjent.
Miljø-arbeiderne mangler grunnleggende kunnskap.
Rettssikkerhet
Brukermedvirkning er svak og det brukes mye ulovlig tvang og makt.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
Referat fra konferansen på neste møte.
12/07 Foredrag for vernepleier-studenter
Lars Ole henter John-Harald kl. 09.00.
Forelesningen er fra kl. 10.15 til 12.00 i Lillestrøm.
Vedtak: John-Harald og Lars Ole drar til HIAK neste tirsdag.
13/07 Forelesning for ungdomskole-elever i Bærum
Vi er opptatt av at ungdommer blir mer kjent med hvem vi er.
Hvilke behov vi har og hva vi er gode på.
Skal det være i samarbeid med arbeids-sentrene ?
Skal det være en arbeidsoppgave gjennom hele året ?
Hvor mange penger er det satt av til dette ?
Hvem andre skal man samarbeide med ?
Vi har mange spørsmål som må avklares.
Vedtak: Vi ønsker å være med på opplegget.
Referat fra møte i RGB nr. 268
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 268.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Utdelt på møtet.
_______________________________________________________
HURRA ”12. september i 1993 var det første møte i RGB ”.
VI fikk hver vår røde rose fra Bærum arbeidssenter.
Vi ferier også dagen sammen med SAR 9. oktober.
________________________________________________________
EVENTUELT
➢ Adresseliste over hvem sende brosjyre til
➢ Rapport fra våren 2007
➢ Flere medlemmer i RGB