Rådgivningsgruppen

Nr. 266- Referat fra 19. juni 2007

Referat fra 19. juni 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Martin Sletten Eriksen,
Jacob Sverdrup og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede:
Møte-leder: Martin Sletten Eriksen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 11.00
Besøk: Sommer-avslutning 12.00 til 14.00
Vedlegg: Referat fra sentralt brukerråd (se vedlegg 1/266).
Foreløping møteplan for høsten 2007.
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Vi har fått kopi av referat fra sentralt brukerråd 15. mai 2007.
Representantene fra LUPE og NFU ønsker at pårørende
skal være representert i brukerrådene på tjenestestedene.
Kommunen ønsker å fortsette med dagens løsning
og ikke bestemme sentralt
hvordan samarbeidet skal skje på det enkelte tjenestested.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp denne gangen.
Beskjeder og informasjon
Martin har bestemt seg for at han slutter i RGB fra høsten
fordi han har mye å gjøre.
Nr.25676
Referat fra møte i RGB nr. 266
Side – 2
Tove forteller at de som jobber på Løxa ble trukket i lønn
når de var på Bærum-konferansen i 2006.
Brev til gruppen
Bank-utskrift.
@ E-post
Vi har fått svar fra de fleste vi inviterte til sommer-avslutningen.
Vi har fått en forespørsel fra Vernepleier-høgskolen i Akershus
om vi kan holde forelesning om RGB til høsten.
Vi takker JA til oppdraget.
Lars Ole holder kontakten med Grete Wangen.
BroBygger-Ligaen ønsker å treffe oss til høsten.
Vi vil gjerne treffe de og har sendt et svar.
Vi har også fått et svar fra Tohams Owren:
Hei!
Jeg vil gjerne motta referater fra møtene deres!
Og: Hvis det er noe der jeg får lyst til å skrive om på nettsiden, lover
jeg å sende en mail til dere først, og spørre om jeg får lov.
Mvh,
Thomas Owren
Nettredaktør
SOR
Internett og hjemmeside
Intet spesielt siden sist.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Referat fra sentralt brukerråd (se vedlegg 1/266).
Referat fra møte i RGB nr. 266
Side – 3
SAKER
Ingen saker i dag på grunn av forberedelse til sommer-avslutningen.
Godkjenning av referat nummer 266.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Sendes ut til høsten.
EVENTUELT
➢ Snakket om Regional konferanse til høsten,
19. og 20. november 2007.