Rådgivningsgruppen

Nr. 265- Referat fra 5. juni 2007

Referat fra 5. juni 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Martin Sletten Eriksen,
Jacob Sverdrup og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Lars-Ove Nordnes
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
På møte i sektorutvalg Bistand og omsorg 7. juni
skal saken om bruker-medvirkning/-styring
i Løkkeåsveien 2 tas opp på nytt.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med avis-utklipp fra Budstikka de siste dagene.
Klippene handler om Vivil-lekene 2007.
Beskjeder og informasjon
Lørdag 16. juni har lese-gruppen sin siste samling for sommeren.
Første møte etter sommerferien er 28. august.
Nr.25675
Referat fra møte i RGB nr. 265
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Vi har fått en e-post fra Thomas Owren
som er web-redaktør for hjemmesidene til SOR.
Han har lagt ut vår støtte-erklæring til det paret i Bergen
som ikke fikk gifte seg.
Se http://www.samordningsradet.no/no/forside/maybrittstusdalmatreogkaremort/
Anne Austveg takker for vårt opplegg på Nordisk konferanse.
Hun ønsker å få tak i de filmene vi viste.
Vi har sendt henne et svar.
Internett og hjemmeside
Vi har sett på SOR sine sider hvor vårt innspill er tatt med.
Kommune- og fylkesvalget er 10. september 2007.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
BKA-rådet hadde møte torsdag 31. mai.
Martin forteller at nå skal alle som jobber i BKA
tjene 19.- kr timen fra høsten – hurra.
Referat fra møte i RGB nr. 265
Side – 3
SAKER
06/07 NORDISK KONFERANSE OM ALDRING
HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING
Sett på mange bilder fra konferansen.
Det var 240 deltakere.
Vi traff mange fra de andre nordiske landene.
Tove likte å høre fra de andre landene.
Det var fint å se at de fikk den hjelpen de trengte.
Festen var veldig koselig.
Martin ble kjent med deltakere fra andre steder i norden.
Det var veldig lærerikt.
John-Harald syntes det var fint at det ble tolket.
Programmet var tett.
De som var på vårt opplegg,
syntes det var kjempebra.
Vedtak: Vi kan tenke oss å være med på noe lignende senere.
0707 VEDTEKTER
Vedtak: utsatt til første møte etter sommerferien.
Referat fra møte i RGB nr. 265
Side – 4
Godkjenning av referat nummer 265.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste delt ut på møte.
EVENTUELT
➢ Startet på møteplan for høsten.
Første møte blir tirsdag 28. august 2007.
➢ Sendt ut invitasjon til sommeravslutning 19. juni 2007.
➢ John-Harald tok opp med Rune
om mulighet for tilrettelagt data-kurs.
Mange vil lære data,
men trenger tilrettelagt opplæring og i brukers tempo.
Det blir kanskje et kurs tidlig på høsten.
Hvem skal ha ansvaret for kurset?
Hvem skal være deltakere?
Det er mange spørsmål som ikke er avklart.
➢ Spørsmål fra Rune
om vi kan tenke oss å være med i et data-opplegg
hvor alle får en maskin med bred-bånd.
Slik at vi kan snakke sammen og skrive sammen.
Det kan vi tenke oss.
Vi trenger noen som kan støtte oss
med bredbånd og webkamera.
Det andre utstyret har vi.