Rådgivningsgruppen

Nr. 260- Referat fra 27. mars 2007

Referat fra 27. mars 2007
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen, Martin Sletten Eriksen
og Jacob Sverdrup
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde og Lars-Ove Nordnes i Tromsø
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 10.00 til kl. 14.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Se sak nr. 04/07.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Fagpersoner fra Asker kommer på neste møte.
Det blir 2 personer, kanskje 4 personer.
De blir med fra kl. 10.00 til kl. 12.00.
Filmen ”It`s hard to be an Rock and Roller”
kan kjøpes i plate-butikken over påske.
Nr.25607
Referat fra møte i RGB nr. 260
Side – 2
Brev til gruppen
Regning på leie av møte-lokaler.
Vi betaler regningen på neste møte.
@ E-post
E-post fra Irene Westrum i Asker.
De skal ha møte i FOKUS i dag.
FOKUS er en gruppe med fagpersoner.
De ønsker å besøke oss 10. april.
De ringer senere i dag.
E-post fra Lene Nielsen dansk TV2
Om bestilling av film fra Danmark.
Internett og hjemmeside
Sett på Grundens og ULFs hjemmeside.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Intet nytt.
Referat fra møte i RGB nr. 260
Side – 3
SAKER
04/07 TEMA-KVELD VÅREN 2007
Referat fra evaluering av tema-/filmkveld 19. mars 2007.
På møtet var Lars-Ove, Leif Kåre, Kai og Martin.
Det var 25 personer som så filmen og stemningen var god.
Filmen var litt lang (75 minutter).
Etter filmen satt vi i en sirkel og fortalte om våre drømmer.
Det var 15 personer tilstede på dette.
Det ble planlagt film til våren
med tema vennskap og kjæreste.
Filmen heter ”Par i hjerter”.
Fredagsstyret ordner med kafe og film-utstyr.
Kai ordner med invitasjon og finner forslag til dato.
Vi ordner med filmen og lager et opplegg.
– foredrag, rolle-spill, mini-forelesning …
Vedtak: Ny sak, 08/07 TEMA-KVELD HØSTEN 2007
06/07 NORDISK KONFERANSE OM ALDRING
HOS MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMNING
”For tidlig efterår” varer i 13 minutter
Handler om Gerda som får Alzheimers sykdom.
Vi følger de tre siste årene av livet hennes
og møter henne med 6 måneders mellomrom.
Hva skjer når vi glemmer ting?
Hvordan føler vi inne i oss?
Hva bør de rundt oss gjøre?
Hvordan bør de hjelpe?
Var det avtalt med Gerda på forhånd?
Hvor mye forsto hun av sin situasjon?
Referat fra møte i RGB nr. 260
Side – 4
”Demensenheten på Trinvold” varer 17 minutter.
Filmen handler om 8 beboere og deres liv.
De bestemmer selv hva de skal gjøre.
Hver beboer får gjøre det de kan
og får bare hjelp når de trenger hjelp.
Personalet er veldig opptatt av holdninger
og respekt for de som bor der.
Filmen handlet om menneskene og var fin.
Viktig å legge til rette for å kunne huske.
Vedtak: Fortsetter med flere filmer på neste møte.
07/07 VEDTEKTER
Hvorfor vedtekter?
Fordi vi da kan ha flere medlemmer,
lage en forening og et styre.
Vedtektene må si noe om hva vi skal gjøre.
Mange andre har vedtekter.
Når vi har vedtekter kan det være lettere
å samarbeide med andre foreninger.
Det kan også være lettere å søke om penger.
Vi håper også at det blir lettere for oss å bli hørt og respektert.
Vi har sendt e-post til ULF og Grunden
og bedt de om å sende oss sine vedtekter.
Vedtak: Vi fortsetter saken på neste møte.
Referat fra møte i RGB nr. 260
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 260.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste delt ut på møte.
EVENTUELT
Innkalling til møte i SAR
Tirsdag 24. april kl. 13.00 til 14.30.
Vi innkaller BKA-rådet, REGA-rådet og Fredags-styret.
På neste møte planlegger vi hva vi skal ta opp.
Vi oppfordrer de andre gruppene til å gjøre det samme.
Martin tar kontakt med BKA-rådet, Tove tar kontakt med REGA-rådet
og Lars-Ove tar kontakt med Fredags-styret.
Vi lager en liste over hvem vi skal sende brosjyre til.
Finne frem adresser på neste møte.
Melding om utviklingshemmede i Bærum
Hva er en melding?
Hva er skrevet så langt?