Rådgivningsgruppen

Nr. 255- Referat fra 16. januar 2007

Referat fra 16. januar 2007
Tilstede: Tove Kjevik, Martin Sletten Eriksen John-Harald Wangen
og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Lars Ole Bolneset og Jacob Sverdrup
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Ingen
Vedlegg: Brev til Tom Steen i Tjenesteutvikling Bærum kommune
Om bruker-undersøkelsen i Løkkeåsveien 2.
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Martin vært sammen med Lars Ole på Høgskolen i Akershus 12.
desember, se sak 06/06 Forerdrag om RGB.
Tove har vært med VIVIL og motatt støtte fra hjelpestikken 12.
desember 2006
Leif Kåre har holdt foredrag om livet sitt på
Samordningsrådets (SOR) konferansen ”Se og bli sett”.
Lars-Ove var tilrettelegger.
Det var 600 deltagere.
Rune holder på å lage en video fra konferansen.
BKA rådet fikk se litt av videoen på sitt møte.
Leif Kåre syntes konferansen var en fantastisk opplevelse
og at det å holde foredraget hadde vært en stor utfordring.
Det kom masse positiv respons på foredraget.
Nr.255
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Fra Bæringen 22. desember 2006
Susanna Skurdal er blitt med i lesegruppa.
I Bæringen forteller hun om en ordning med leseombud.
Ordningen er at leseombud skal lese høyt
for personer som ikke kan lese selv.
Aurora Verksted har fått en inkluderingspris.
Budstikka 3. Januar 2007
Her står det om Dissimilis og om Kai Zahl
Kai fylte 75 år, men er fortsatt aktiv.
Budstikka 11. januar 2007
Her står det om Kiwanis juletrefest på Skui.
Ordfører og andre politikere serverte lapskaus.
Beskjeder og informasjon
Fritidskalenderen for vår 2007 er kommet.
30. januar kl. 14.00 er det samling utenfor Rådhuset.
Berit Ommedal skal feires.
Berit er 67 år og går av med pensjon.
RGB endrer møtetiden slik at medlemmene kan delta.
Møtet blir da fra 9.00 til 13.30
Lørdag 27. januar starter lesegruppa igjen.
Brev til gruppen
Kontoutskrift
@E-post
Fra Anne Austveg ang. besøk på Stortinget.
Hun spør om vi ønsker en omvisning på stortinget.
Hun vil vite om når det eventuelt kunne passe for oss.
Side – 3
Brev fra Anne Kari Sverdrup.
Hun forteller at Jacob er syk og at han går til daglig
behandling på Bærum sykehus.
Han kommer tilbake i februar.
Vi sendte svar og ønsket han god bedring.
Invitasjon fra Grunden om International konferanse
23. til 25. februar 2007 i Gøteborg.
Se sak 02/07
Brev fra Grete Wangen,
studentene hadde vært fornøyd med undervisningen.
Internett og hjemmeside
Vi har sett på nettsidene til samordningsrådet(SOR)
De hadde bilde og skrev litt om Leif Kåre sin historie.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
BKA-rådet har hatt møte. På møtet snakket de om lønn.
Rådet har hørt at noen politikere vil foreslå lavere lønn.
BKA rådet arbeider for høyere lønn.
Hege Rysstad ønsker å besøke oss.
Hege er tjenesteleder for Skytterdalen,
Gjettumveien, Levrestien og Leirfivelveien.
De har brukerråd på tjenestestedet.
Tove inviterer Hege på møtet den 13. februar kl. 13.00
Vi ber henne å ta med en bruker-representant fra brukerrådet.
Side – 4
SAKER
06/06 FOREDRAG OM RGB
Martin vært sammen med Lars Ole på Høgskolen i Akershus,
Vernepleier utdanningen. Det var nervepirrende, men det gikk
bra. Martin hoppet i det og ble lærer for en dag. Elevene syntes
det var spennende å høre en funksjonshemmet fortelle om sine
egne erfaringer.
08/06 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2006
Vi har jobbet videre med rapporten og rettet noen punkter.
Vedtak: Til neste gang forbereder vi oss spesielt på avtalen.
Hvordan har vi fulgt vår del av avtalen?
Hvordan har kommunen fulgt sin del?
01/07 MØTER HELE DAGEN
Skal vi fortsette med møter hele dagen?
Hvordan har det vært?
Martin synes det har vært slitsomt.
John Harald synes det er greiere å komme på heldagsmøte,
enn å måtte reise på møte fra Oslo midt på dagen.
Leif Kåre synes det er mer slitsomt
å ha møtet ut på dagen,
etter at man har vært på jobben i noen timer.
Tove synes det er fint å ha møter hele dagen.
Lars-Ove synes vi trenger den tiden vi har nå,
dette for å kunne jobbe godt med sakene.
Vedtak: Fortsette med heldagsmøter.
Blir en veldig sliten,
kan den personen si ifra
og får da permisjon ut dagen.
Møter hele dagen evalueres til sommeren igjen.
Side – 5
02/07 BRUKERUNDERSØKELSEN
I LØKKEÅSVEIEN 2
Vi har sett på spørsmålene i brukerundersøkelsen
og vi har skrevet ned våre kommentarer.
Vedtak: Sende svaret til tjenesteutvikling med kopi til
funksjonshemmedes råd v/Anne Kvaal.
03/07 KONFERANSE MED GRUNDEN
Invitasjon fra Grunden om International konferanse
23. til 25. februar 2007 i Gøteborg.
Leif Kåre kan tenke seg å reise,
Leif Kåre vil vite mer om tilretteleggingen på konferansen.
Er usikker på om han vil forstå og bli forstått.
Martin, John-Harald og Tove kan ikke
pga. kamper for VIVIL i Drammenshallen
Vedtak: Tilretteleggerne sjekker nærmere og gir Leif Kåre tilbakemelding
Godkjenning av referat nummer 255.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste er skrevet og delt ut.
EVENTUELT
Terminliste våren 2007 skrevet og godkjent
Besøk fra Møre og Romsdal: Vi endrer tidspunkt for besøket,
de må komme kl. 11.00 samtidig med kontaktpersonene.
Neste møte blir fra 9.00 til 13.30,
dette er fordi medlemmene vil være med å feire Berit Ommedal.