Rådgivningsgruppen

Nr. 253- Referat fra 7. november 2006

Referat fra 7. november 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Martin Sletten Eriksen
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Leif Kåre Fjelde
Møte-leder: Lars Ole Bolneset
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Jacob Sverdrup
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Ingen referat fra andre møter.
VI finner fortsatt ikke referat fra møtene i Funksjonshemmedes råd.
Hvorfor ligger ikke disse på nett?
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Det blir Tema-dag søndag 12. november på Ramma.
Fra kl. 12.00 til kl. 16.00.
Medlemmene i SAR stiller opp.
Nr.253
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev.
@E-post
Ikke sjekket.
Internett og hjemmeside
Har lagt inn FrontPage på maskinen her.
Oppdatert hjemmesiden for Bærum-konferansen.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Vi møter SAR på søndag 12. november.
Neste møte i brukerråd for PLO-miljøarbeidertjenesten
er mandag 13. november.
Side – 3
SAKER
02/06 BÆRUM-KONFERANSEN 2006
Påmeldings-fristen er utsatt til 15. november.
Til nå er det ca. 75 påmeldte deltagere.
John-Harald har vært på Landsmøte i NFU.
På festen på lørdagen informerte han om Bærum-konferansen.
Martin foreleste på Fylkesmøte for Funksjonshemmedes råd.
Han viste filmen ”Arbeids-glede”.
Han delte også ut mange brosjyrer.
Arbeids-oppgaver på tema-dag 12. november.
Politikere
Brit Moe fra Arbeider-partiet har meldt seg på konferansen.
Anne Gerd har sagt hun kommer,
Men står ikke på påmeldings-listen.
Vi trenger 3 politikere, en for hvert område.
Lunsj
Kvalitetsenheten kan hjelpe til med lunsjen.
Bord og bestikk settes ut før åpning,
mat settes ut rett etter åpning.
Berit, Kari og Hilde på mandagen
og Anne, Jan Gunnar og Lars Ole på tirsdagen,
De kan også hjelpe til med cafe på kvelden.
Torill og Siv ordner fra kl. 15.00.
Vi har vært på Brødrene Michelsen og sett på pålegg.
Vi ønsker å bestille leverpostei, kaviar, skinke i skiver,
gulost i skiver, brunost i skiver, syltetøy (bringebær og jordbær),
makrell i tomat, smør.
Ellers må vi kjøpe inn oppskåret birkebeinerbrød, salat, tomat,
agurk, paprika, juice, melk.
Vi trenger også gode papptallerkner, plastbestikk, pappkrus
og servietter.
Bestille frukt fra Convis til gruppearbeidet.
Side – 4
Lokaler
Vi har sett på Sandvika teater
og funnet ut at vi trenger 6 bord.
3 bord til kaffe/te og 3 bord til påmeldingen.
Stands
NFU, UAU, RGB, BKA/Gråstua, Grunden, ULF?,
Påmelding
Nærmere 75 deltakere er påmeldt så langt.
All informasjon blir lagt ut på konferansens hjemmeside.
www.selvbestemmelse.no
Konferanse-mappe
Hva skal være inne i mappen?
Vedtak: Se arbeids-hefte
Godkjenning av referat nummer 253.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste er skrevet og delt ut.
EVENTUELT
Vi har fått en fin bok av Anne Austveg som heter FOLK og utgitt av ULOBA.
Bildene i boken er tatt av Morten Krogvold.