Rådgivningsgruppen

Nr. 252- Referat fra 24. oktober 2006

Referat fra 24. oktober 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde, Martin Sletten Eriksen
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede:
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Jacob Sverdrup
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Tilretteleggerne har hatt møte med kontakt-personene
i Bærum kommune mandag 16. oktober.
Se eget punkt.
Mandag 16. oktober
var det møte i Brukerråd for området miljøarbeidertjenesten.
Brukerrådet består av representanter fra
Bærum lokallag av NFU,
LUPE,
Overformynderiet
og Bærum kommune.
Dette Brukerrådet er for de tjeneste-stedene
hvor det bor mennesker med utviklingshemming
som ikke selv kan sitte i brukerråd.
De ønsker å samarbeid med oss.
Vi kan sende saker til dem
og de kan sende saker til oss.
Nr.252
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med utklipp fra Budstikka 12. oktober 2006
Om satsning på støttekontakter som treningskontakter.
Beskjeder og informasjon
– Brosjyren om RGB er ferdig – HURRA!
– Lese-gruppe førstkommende lørdag.
– NFU har landsmøte på Lillehammer til helgen.
Brev til gruppen
To regninger.
@E-post
Fra SOR om konferansen ”Se og bli sett” i januar 2007.
Internett og hjemmeside
Fra nå av skal vi oppdatere hjemmesiden på møtene.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
På møte med kontakt-personene
ble det snakket om Bærum-konferansen og økonomi.
Pleie- og omsorg har gitt kr. 20.000 til konferansen.
Vi mangler fortsatt svar fra Einar Kindberg om samme beløp.
Utkast til ½-års rapport ble godt mottatt.
Side – 3
SAKER
02/06 BÆRUM-KONFERANSEN 2006
Politikere
Vi har sendt en ny e-post og håper at politikerne kommer.
Venter på svar.
Lunsj
Lars-Ove sjekker om kvalitetsenheten
kan ta ansvaret for lunsjen.
Lokaler
Vi har tre store lokaler og mange små grupperom.
Stands
Vi har jobbet med stand hvor vi kan dele ut vår brosjyre.
Fortsetter med denne på neste møte.
Påmelding
Deltakere på Ålesund er allerede påmeldt.
All informasjon blir lagt ut på konferansens hjemmeside.
www.selvbestemmelse.no
Vedtak: Se arbeids-hefte
Side – 4
06/06 FOREDRAG AV RGB
Tove fortalte fra begynnelsen av historien til RGB.
Leif Kåre opplevde at studentene var veldig fornøyde.
De forsto ikke hvorfor
det ikke var flere rådgivningsgrupper i Norge.
De stilte mange spørsmål
etter å ha blitt ekstra utfordret på dette.
Vedtak: Martin blir med 12. desember.
John-Harald eller Tove blir nr. 2
Godkjenning av referat nummer 252.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste er skrevet og delt ut.
EVENTUELT