Rådgivningsgruppen

Nr. 250- Referat fra 26. september 2006

Referat fra 26. september 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde, Martin Sletten Eriksen
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Anne Balstad
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Jacob Sverdrup og Hanne Jacobsen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Leif Kåre, Tove, Anne, Lars-Ove og Lars Ole
har vært i Danmark og truffet ULF.
Vi dro sammen med Erik, Jon Erling og Rune
fra BKA-rådet.
John-Harald og Lars Ole
har holdt foredrag på Høgskolen i Akershus
for 1-års vernepleier-studenter.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med avis-utklipp fra Budstikka 14.september 2006
om Emma museum
og et fra 23. september 2006 om rullestol-dans med Vivil.
Lars-Ove har med avis-utklipp fra Aftenposten 13. september 2006
hvor John-Harald forteller om viktigheten av å ha støtte-kontakt.
Kommunene betaler mindre og derfor er det vanskelig å få
ta i nye støtte-kontakter.
Nr.250
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Vi inviterer SOR-nettverket
til å komme på vårt møte 24. oktober.
Vi treffer de etter lunsj.
Vi planlegger dette på neste møte.
Leif Kåre og Lars-Ove er invitert til å holde foredrag
på en SOR-konferanse i januar 2007 med tema
Ӂ se og bli sett Рgod psykisk helse for utviklingshemmede
– økt livs-kvalitet og nødvendige ramme-vilkår”
Tove og Jacob skal på lese-gruppe på lørdag 30. september.
På lese-gruppen er de opptatt av å forklare ord,
slik at bøker blir forståelige.
Derfor av at det lages flere lett-leste bøker.
Brev til gruppen
Ingen brev i post-kassen.
@E-post
E-post fra Britt Evy i UAU.
Hun lurer på om vi vil se litt på ………
Internett og hjemmeside
Bærums-konferansen har fått en egen hjemme-side.
Adressen er www.selvbestemmelse.no
SOR har også lagt ut informasjon om konferansen
på sine sider www.sor-nett.no
John-Harald skal jobbe med våre sider på lørdag 30. september.
k
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Tilretteleggerne skal ha møte
med våre kontakt-personer i kommunen.
Vi skal legge frem rapporten for første ½-år 2006
og snakke om konferansen.
Det skal lages et felles bruker-råd i Bærum
for de som ikke selv kan uttrykke sine behov.
I rådet skal det sitte representanter fra bruker-organisasjonene,
fra over-formynderiet og administrasjonen i Bærum kommune.
Side – 3
SAKER
13/05 BROSJYRE OM RGB
Vi sender utkast til brosjyre til disse personene
og ber de komme med tilbake-meldinger.
Utkastet må være ferdig 10. oktober.
Vi sender ut utkastet samme dag
og ber om svar innen møtet 24. oktober.
Vi har tatt bilde av Jacob, Martin, Lars-Ove og Lars Ole.
Vedtak: Lars Ole legger bildene inn i brosjyren.
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Vi har sett på bilder og video fra Danmarks-turen.
Sett på lett-lest tekst i arbeids-heftet.
Fint hvis de som er medlem av ulike brukerråd,
kort kan fortelle om sine erfaringer.
Det trenger ikke være mer enn 2 minutter.
Vedtak: Vi melder inn RGB som støttemedlem i ULF.
06/06 FOREDRAG AV RGB
Jonh-Harald og Lars Ole holdt foredrag 18. september
fra kl. 09.00 til 12.00.
Det var over 60 1-års studenter med liten erfaring.
De kjente ikke til oss eller så mye om selvbestemmelse.
Vi fortalte om vårt arbeid og viste mange bilder.
Vi viste videoen ”På fire hjul”.
Vedtak: Neste gang er 20. oktober på Fornebu.
Side – 4
07/06 INFORMASJONS-BROSJYRE”
Vi har sett på brosjyrene vi har fått fra UAU.
Vi deler oss i to grupper.
Den ene ser på heftet om ”Ta vare på Helsa”
og det andre ”Når noen DØR”
Vedtak: Vi sender over våre synspunkter.
Godkjenning av referat nummer 250.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste er skrevet og delt ut.
EVENTUELT
NB neste møte starter kl. 10.00
24. oktober er John-Harald møteleder og 5. desember er Jacob møteleder.