Rådgivningsgruppen

Nr. 25 – Referat fra 4. desember 1994

Referat fra 4. desember 1994

Tilstede: Willy, Tove, Per, Rene og Steingrim
Fravær: Ingen
Møte-leder: Rene
Referent: Lars Ole
Sted: KLUBBEN
Besøk: Mette og Guri Ann (verne-pleier-studenter fra Østfold)

KOMMENTAR TIL REFERAT
Det skal stå sak 12/94 og ikke sak 12/49
Som det står i referatet.

Willy tar opp saken om medlemmer på klubben
Som må dra tidligere hjem med bruker-rådet.

Faste punkter:
Vi har fått brev fra bærums-gruppen av
Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede (nfpu)
Brevet ble lest opp.
De ønsker å samarbeide med oss.
Referat fra deres møte 31. Oktober.

Vi har fått referat fra møte i
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (ffo)
Referatet ble lest opp.

Listen over samarbeids-partnere er forandret.

Referatet ble godkjent.

 

12/93 EMMA HJORTH
Medlemmene har mange personer om de
Synes det skal hete Tokerud eller Emma Hjorth.
Det var bare en som synes det skal hete Tokerud.
De andre synes det skal hete Emma hjort.
Steingrim har vært på ide-møte 7. November
Om hva som skjer på området Emma hjort.
Anne Landgraff tar kontakt med oss
Når det skal være et nytt møte med område-prosjektet om planene for området emma hjorths hjem

Vedtak: vi venter på svar fra Anne Landgraff.

 

09/94 EPILEPSI – TEMA – KVELD PÅ KUBBEN
Tove gir beskjed så fort hun vet noe mer.

Rene har snakket med anita rognvold som er
Syke-pleier. Hun vil gjerne være med på tema-kvelden.
Rene har gått et kurs om sykepleier-lære på
Peder morset folkehøgskole (pmf)
Og kan tenke seg å hjelpe til på tema-kvelden.

Vedtak:
Det bør lages en arbeids-gruppe
Med noen fra rådgivnings-gruppen
Og noen fra bruker-rådet.
Vi tar opp saken i januar 1995

 

12/94 KLUBBEN
Vi snakket om hva som er viktig
Å fortelle medlemmene på klubben.
– Hva alle i gruppen gjør
– Hvor ofte vi har møter og hva vi gjør på møtene.
– Hva vi heter og hvilke ansvars-områder vi har.

Etterpå gikk vi inn i storsalen og latet som om det var fredag 27. Januar.

Vedtak: Alle tenker på hva de skal si
Vi lager et manus på første møte etter nytt-år.
16/94 KULTURMELDING
INVITASJON TIL IDE-DUGNAD 05.12.94
Studentene forklarte ordet kultur-melding

Vedtak:
Vi møtes 05.12 kl 16.15 utenfor kommune-gården.

 

17/94 LEDSAGER-TJENESTE
Rene er ledsager for en av medlemmene i klubben.
Han har lært mye av dette
Og ønsker at flere skal være ledsagere

En ledsager har forskjellige oppgaver.
De som renger ledsager
Kan ha problemer med å ta bussen alene
Eller kjøpe mat på klubben.

Vedtak:
Rene tar kontakt med pim og snakker mer om saken.

 

EVENTUELT
Det er viktig at de som er på møter
Forteller om saker som gruppen jobber med,
Forteller dette til de andre i gruppen.