Rådgivningsgruppen

Nr. 249- Referat fra 12. september 2006

Referat fra 12. september 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen,
Ikke tilstede: Martin Sletten Eriksen
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Anne Balstad og Jacob Sverdrup
Leo fra Vangkroken var med Jacob
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
John-Harald har vært på konferanse
i Gøteborg med Grunden.
Se sak 02/06.
Avis-utklipp og andre nyheter
Det er mange som opplver mangel på tilgjengelighet
til offentlig transport.
Ny lov om funksjonshemmede tar ikke opp dette.
Lønnen på Løxa har gått opp fra kr. 18.- til kr. 19.- i timen.
Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten 2006 er kommet.
Lars-Ove blir borte 10. oktober og John-Harald 5. desember.
Anne eller Rune
Møtet 10. oktober starter kl. 10.00 i stede for kl. 09.00.
Nr.249
Side – 2
Brev til gruppen
Ingen brev i postkassen.
@E-post
E-post fra UAU
som betyr Utviklingsprosjekt aldring og utviklingshemming.
De skal arrangere en nordisk konferanse 29. og 30. mai 2007
om aldring hos mennesker med utviklingshemming.
De spør om RGB kan bidra med sin kompetanse.
De ønsker hjelp til å lage konferansen slik
at den også passer for deltakere med utviklingshemming.
Vi synes utfordringen er interessant,
men kan ikke bidra før etter vår egen konferanse er ferdig.
Lars Ole får i oppdrag og gi vårt svar til UAU.
Internett og hjemmeside
John-Harald fortsetter arbeidet med hjemmesiden i september.
k
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Det er satt opp tur til København i høstens fritids-kalender.
Turen starter akkurat når konferansen er ferdig.
Det er dumt at ting kræsjer.
Vi håper at alle kan ta hensyn til datoer som er planlagt.
Side – 3
SAKER
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Leif Kåre forteller at han er i gang
med et foredrag som handler om blant annet mobbing.
Nasjonal konferanse på foreningen Grunden
John-Harald forteller fra Gøteborg.
Det var nesten 130 deltakere på konferansen.
Deltakerne kom fra flere steder i Sverige.
Det var gruppearbeid i 6 grupper.
Svensk TV2 filmet på konferansen.
Jeg synes det var lite pauser.
På avslutningen inviterte jeg alle
til å komme på vår konferanse i november.
Ønsket med konferansen
var at det skulle lages foreninger rundt i hele Sverige.
Hvis de ble mange medlemmer ble de sterkere
– sammen er vi sterke.
Vi ble spurt om å være medlem av Grunden?
ULFs konferanse Fra Åndssvak til borger
Vi blir 8 som drar til Danmark.
Vi drar fra Gardemoen kl. 19.10 på onsdag 13. september
og kommer hjem fredag 15. september ca. kl. 23.00
Konferansen er i Vejle på torsdag 14. september.
På fredag skal vi spise frokost med ULF.
Bærum-konferansen
Vi har laget forslag til plakat.
Vedtak: Alle synes vi skal støtte medlemskap i Grunden.
Plakaten sendes ut til de som ønsker det.
Side – 4
06/06 FOREDRAG AV RGB
Lars Ole har sendt bekreftelse til Høgskolen i Akershus
på at vi kommer og hva vi trenger av utstyr.
Hvem skal gå i stede for Tone Irene på mandag 18. september?
Vedtak: Anne blir med på mandag 18. september.
Lars Ole henter Anne kl. 07.40
og John-Harald kl. 07.50.
Godkjenning av referat nummer 249.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Saksliste er skrevet og delt ut.
EVENTUELT
Tone Irene har sluttet i gruppen.
Vi vil treffe henne i forbindelse med SAR-møter.
Vi sier JA til besøk av vernepleier-student Hanne på neste møte.
Anne gir henne beskjed om dette.