Rådgivningsgruppen

Nr. 248- Referat fra 29. august 2006

Referat fra 29. august 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Tone Irene Kroken,
Leif Kåre Fjelde, John-Harald Wangen
og Martin Sletten Eriksen (litt senere)
Ikke tilstede: Jacob Sverdrup
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Anne Balstad
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Lars-Ove har vært på møte i SOR-nettverket.
Møtet var i Tromsø 24. august 2006.
De planlegger konferanser rundt om i Norge i 2007 og 2008.
Avis-utklipp og andre nyheter
Det har vært en diskusjon i nyhetene
om å lage et eget ombud for mennesker med utviklingshemming.
Helene Holand i NFU ønsker at det skal lages en høring
om leve-kår for mennesker med utviklingshemming
15 år etter HVPU-reformen.
Beskjeder og informasjon
Lese-gruppen har startet opp igjen for høsten.
Møte med SAR på torsdag 31. august.
Det blir felles lunsj med baguetter fra 11.30.
Nr.2
Nr.2
48
44
Side – 2
Brev til gruppen
Brev fra Høgskolen i Akershus. Se sak 06/06.
@E-post
Ingen E-post.
Internett og hjemmeside
Ikke gjort noe i sommer.
Fortsetter arbeidet med hjemmesiden i september.
k
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Der brukerne selv ikke kan sitte i bruker-råd,
blir det laget et felles bruker-råd.
Deltagere fra interesse-organisasjoner og fra overformynderiet.
Side – 3
SAKER
06/06 FOREDRAG AV RGB
Vi er invitert til Høgskolen i Akershus (HIAK)
Mandag 18. september på Kjeller.
John-Harald og Tone Irene blir med.
Fredag 20. oktober på Fornebu.
Leif Kåre og Tove blir med.
Tirsdag 12. desember på Kjeller.
Kanskje Martin og en annen.
Vedtak: Lars Ole sender bekreftelse.
13/05 BROSJYRE OM RGB
John-Harald og Leif Kåre
har jobbet med teksten i brosjyren.
Det mangler bilde og tekst om
Martin, Hanne, Tone Irene, Anne, Jacob, Lars-Ove og Lars Ole.
Vedtak: Alle de som ikke har tekst,
tenker på det til neste gang.
Lars Ole tar med kamera.
Jobbes med på neste møte.
Sendes så til noen samarbeids-partnere
som gir oss tilbakemelding.
Side – 4
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Konferanse i Sverige og Danmark.
Vi har satt opp ønsker og mulighet for studie-tur.
Hvis for mange ønsker å dra et sted,
må vi ta lodd-trekning.
Vi synes det er fint hvis det er noen studenter
som kan tenke seg å hjelpe til.
Det er behov for tilretteleggere for gruppe-ledere,
praktiske oppgaver, festen og annet.
Samles til et orienterings-møte, hvor vi fordeler roller.
Møteplan fremover
Felles-møte LK
onsdag 27. september kl. 18-21
Felles-møte LK / Temahelg
lørdag 11. og søndag 12. november kl. 13 – 16.
Egen mobil-telefon
Tar det opp på torsdagens møte med SAR.
Invitasjon og plakat
Tone har tenkt mye på plakat.
Lager et forslag på ark, legges inn på PC.
Plakat ferdig i midten av september
og invitasjon i begynnelsen av oktober.
Baguetter på torsdag er greit.
Film og bilder
John-Harald ønsker oppdrag med video/bilder
på konferansen.
Hvordan jobbe med bruker-råd som tema
Alle tenker på dette.
Vedtak: Fortsetter saken på møtet med SAR.
Side – 5
Godkjenning av referat nummer 248.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Ikke tid til å lage denne.
Tilretteleggerne lager et forslag.
EVENTUELT
John-Harald har med en film som heter ”Å leve uten barn”.
Vi skulle se filmen på slutten av møtet, men filmen funket ikke.