Rådgivningsgruppen

Nr. 247- Referat fra 13. juni 2006

Referat fra 13. juni 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Tone Irene Kroken,
Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 11.30
Besøk: Martin Sletten Eriksen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Det står lite om utviklingshemmede og funksjonshemmede
i de sakene politikerne tar opp.
Ingen referat fra andre møter.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove har med avis-utklipp fra Budstikka 29. og 30. mai
om Vivil-lekene.
Beskjeder og informasjon
Vi starter opp igjen 29. august 2006.
Vi avslutter møtet kl. 11.30 i dag
for å gjøre i stand til sommer-avslutningen.
Nr.247
Nr.244
Side – 2
Brev til gruppen
Regning fra NFU om lønn for John-Harald Wangen.
@E-post
E-post fra Grete Wangen med spørsmål om vi kan holde foredrag
på vernepleier-høgskolen til høsten.
Internett og hjemmeside
Tilretteleggerne sjekket referat fra politiske saker.
k
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Tove fikk ikke mulighet til å delta på FFOs sommer-møte
på Høvikodden 7. juni 2006 .
PLO v/Sven Erik skal ha møte med Bærum lokallag av NFU
for å snakke om bruker-råd.
SAKER
13/05 BROSJYRE OM RGB
Har jobbet med noe tekst om SAR.
Vedtak: Dette settes inn i brosjyren.
Det må også lages en innholds-fortegnelse.
Fortsetter saken etter sommeren.
Side – 3
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Leie av Sandvika teater er bekreftet.
Vedtak: Sjekke muligheten for ettermiddagen på mandag
og formiddag på tirsdag.
06/06 FOREDRAG AV RGB
Se punkt E-post.
Vedtak: Vi takker ja til jobben på vernepleier-høgskolen.
Lars Ole gir Høgskolen beskjed.
Godkjenning av referat nummer 247.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Tilretteleggerne lager saks-liste
og liste med oversikt over høstens møter og møteledelse.
Denne sendes ut i midten av august.
EVENTUELT
Nytt medlem Martin Sletten Eriksen.
John-Harald foreslår at hans medlemskap tas opp på møtet.
Medlemmene har tatt opp spørsmålet om Martins medlemskap.
Alle var enige om å ta Martin opp som medlem.