Rådgivningsgruppen

Nr. 246- Referat fra 30. mai 2006

Referat fra 30. mai 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Lars Ole Bolneset og Tone Irene Kroken
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: SAR, Anne Balstad, Erik Songstad, Jon Erling Hagen,
Ellen Johansen, Tone-Irene Kroken, Martin Sletten Eriksen
og Rune Heien.
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Tove var på lesegruppa på Bekkestua bibliotek.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen utklipp.
Beskjeder og informasjon
Tone Irene kommer ikke,
hun skadet seg på VIVIL lekene.
Rita kommer på sommeravslutningen.
Sommer-avslutning med lesegruppa 17. juni 2006
kl.11.00. til kl. 13.00
på Bekkestua Bibliotek.
Nr.246
Nr.244
Side – 2
Brev til gruppen
Invitasjon fra FFO til sommer møte
7. juni kl 18.30 på Hennie Onstad eldre-senter.
Tove tenker på om hun skal dra.
@E-post
Vi kom ikke inn på E-post
Internett og hjemmeside
Vi kom ikke inn på internett
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Fellesmøte med SAR i dag kl. 13.00 – 15.30.
Sven Erik Tolander ønsker møte med NFU,
for å drøfte brukerråd.
Lars-Ove har fått E-post fra Hamar.
De har startet bruker-råd der.
De ønsker kontakt med Bærum.
Lars-Ove svarer dem og
oppgir E-post og nett-adresse.
SAKER
13/05 BROSJYRE OM RGB
Vi har jobbet videre med brosjyren.
Det er en del arbeid igjen.
Gled dere, brosjyren blir fin.
Vedtak: Vi arbeider videre med brosjyren
utenfor vanlig møtetid.
Side – 3
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Vi har fått avslag fra Akershus-fondet.
Lars Ole har snakket med formannen
og med NFU Akershus.
Rune har laget en video.
Den heter ”Arbeids-glede”
Martin er hoved-personen.
Vi skrev ned våre ideer på temaer til programmet
Vedtak: Lars Ole jobber med å anke avgjørelsen.
Dette gjøres i samarbeid med NFU.
Ellen søker om midler fra kulturmidler
til frivillige organisasjoner i kommunen.
REGA-rådet søker på vegne av SAR om
kr 50 000.- til fritidsdelen.
Ellen søker DnB NOR til høsten.
BKA-rådet jobber med programmet
For tema arbeid på sine møter.
REGA- rådet jobber videre med
programmet for fritid på sine møter
Lars-Ove innkaller til et møte for tema hjem
Godkjenning av referat nummer 246.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Laget saks-liste for neste møte.
Side – 4
EVENTUELT
REGA-rådet ved Ellen inviterer noen fra Akershus-fondet
Vi synes det er viktig å invitere de som deler ut penger,
slik at de ser hvor viktige saker vi driver med.
Tone-Irene er opptatt av diskriminering / hetsing av ulike grupper.