Rådgivningsgruppen

Nr. 245- Referat fra 16. mai 2006

Referat fra 16. mai 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Hanne Borthen og Rita Engen
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Tone Irene Kroken
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Lars Ole har vært på lands-sammen-slutning
for verts-kommuner – LVSH.
De ønsker å invitere RGB som foredrags-holdere i 2007.
Leif Kåre besøkte Skien kommune for å fortelle om brukerråd.
Han reiste sammen med Martin S. Eriksen og Christian Aamodt.
Lars-Ove og Rune var med som tilretteleggere.
Det å kunne reise og fortelle andre om hva vi tenker
synes Leif Kåre var det viktigste med turen.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen utklipp.
Lars Ove har lest brosjyren heter ”Demokrati – for alle eller noen”.
Han synes de viktigste punktene var
tekniske krav til nettsider,
slik at blinde og andre personer med lese-problemer
kan finne frem på nett-sidene.
Et annet viktig punkt er hvordan funksjonshemmede
blir snakket om av andre.
Nr.245
Nr.244
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Lars Ole har ferie neste gang.
Tone Irene kommer kl. 10.30 neste tirsdag.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@E-post
Vi har fått en e-post fra Tove Britt Henriksen
som er fylkesleder i Akershus for NFU.
Hun skriver at Akershus-fondet
ikke ønsker å støtte lokal konferansen 2006.
En av begrunnelsene var at det ikke var noe nytt tiltak.
Internett og hjemmeside
Sett på blinde-forbundets side om tilgjengelighet.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Møte med SAR tirsdag 30. mai 2006 kl. 13.00 – 16.00.
Side – 3
SAKER
13/05 BROSJYRE OM RGB
John-Harald, Leif Kåre og Lars-Ove
har laget et forslag på 8 sider.
Vedtak: Det lages et utkast til neste møte.
Brosjyren skal godkjennes på neste møte.
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Vedtak: Utsatt til neste møte.
Alle tar med arbeids-permen.
0506 RAPPORT 2005
Vi leste igjennom forslaget til rapport.
Vedtak: Rapporten ble godkjent med noen kommentarer.
Godkjenning av referat nummer 245.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Laget saks-liste for neste møte.
Side – 4
EVENTUELT
Nye og gamle medlemmer
Tone Irene ønsker å bli medlem.
Hun har til nå vært gjest på 3 møter.
Vi ønsker Tone Irene velkommen – hurra
Jacob Sverdrup kommer kanskje som gjest på neste møte.
Hanne tar permisjon fra RGB frem til sommeren.
Hun kommer kanskje på sommer-avslutningen.
Sommer-avslutning 13. juni
Festen blir på Emma kafe, tirsdag 13. juni fra kl. 12.00 til kl. 15.00.
Alle rådene inviterer inntil 5-6 gjester.
BKA-rådet og Fredagsstyret har fått informasjon og ønsker å komme.
RGB inviterer:
Sven Erik Tholander, Anne Austveg, Geir Aasgaard, Tormod Mjaaseth,
Anne Kvaal, Astrid Rammefjell, Nils Inge Nilssen, Anne Gerd Steffersen,
Brit Moe, Yngve Haugsttvedt, Kari Langeland, Brit Moe
og Anne E. Braathen,
Rita Engen, Hanne Borthen, Jacob Sverdrup inviteres også.
REGA-rådet er invitert.
Ellen Johansen snakker med medlemmene
og finner frem til 5 gjester de ønsker å invitere.
Når starter vi til høsten?
Vi starter opp 29. august 2006.