Rådgivningsgruppen

Nr. 243- Referat fra 18. april 2006

Referat fra 18. mars 2006
Tilstede: Tove Kjevik, Leif Kåre Fjelde og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Hanne Borthen og Rita Engen
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: ”Ramma” på Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Anne Austveg kl. 13.00
Anne Balstad
Vedlegg: 1/243 Brosjyren så langt
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Ingen møter på grunn av påsken.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen utklipp.
Beskjeder og informasjon
26. – 28. mai er det Vivil-lekene på Nadderud stadion.
Lars Ole er på ferie på møte 246.
Lars Ole kjøper inn to hvite post-kasser til neste møte.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Side – 2
@E-post
Ingen post.
Internett og hjemmeside
Sett på sidene til det Nordiske Handikap-politiske rådet
www.nsh.se
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Vi har fått 2 kino-billetter fra vår samarbeids-partner Anne Austveg.
Vi tenker litt på hvordan de skal brukes.
SAKER
13/05 BROSJYRE OM RGB
Vi har arbeidet videre med brosjyren
og laget et forslag til for- og bak-side.
Vedtak: Legges som vedlegg til dagens referat.
01/06 HANDIKAPP-TOALETT
Geir Aasgaard har vært på besøk og målt rommet.
Dette blir sendt til et firma som kan dette.
De kommer med et tilbud.
Så får vi se hvem som har penger til å betale.
Vedtak: Vi avventer saken.
Sende en e-post til Geir på neste møte.
03/06 TEMA-HELG – LOKAL KONFERANSE 06
Så på planene for Tema-helgen.
Vedtak: Alt er klart. Vi sees kl. 11.00 på lørdag.
Side – 3
01/04 BOLIG-SPØRSMÅL / BROSJYRE
Brukt 2 timer på å gå igjennom brosjyren
sammen med Anne Austveg.
Vi har kommet frem forslag til bilder.
Vedtak: Anne kommer tilbake til oss med et nytt forslag.
04/06 NYE MØTE-REGLER
I dag ble oppgavene fulgt.
Vedtak: Avklarer saken på neste møte.
Godkjenning av referat nummer 243.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Laget saks-liste for neste møte.
EVENTUELT
Lars Ole tar kontakt med fredags-styret
og avtaler møte for å planlegge felles tema-kveld i mai.