Rådgivningsgruppen

Nr. 238- Referat fra 31. januar 2006

Referat fra 31. januar 2006
Tilstede: Rita Engen, Leif Kåre Fjelde, Tove Kjevik
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Hanne Borthen
Møte-leder: Rita Engen
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Anne Balstad
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Referat fra andre møter
Ingen referat.
Avis-utklipp og andre nyheter
Ingen uklipp eller nyheter.
Beskjeder og informasjon
Lørdag 4. februar er det lese-gruppe på Bekkestua bibliotek
fra kl. 11.00 til 13.00.
Brev til gruppen
Postkassen er sjekket.
Brev fra FFO v/Anne Kvaal.
Side – 2
@ E-post
Sjekket e-post. Ingen e-post denne gangen.
Internett og hjemmeside
Tekst og bilder fra flyttingen er godkjent.
Legges ut på hjemmesiden
sammen med referat fra Temakvelden i desember 2005.
Bruker-råd og samarbeids-partnere
Vi ønsker å invitere BKA-rådet, REGA-rådet, Fredags-styret
og Tillitsvalgt på Løxa
til et felles-møte tirsdag 28. februar kl. 13.00 til 15.30.
Temaer:
– Samarbeid og referat
– Lokal konferanse 2006
(Planlegge Tema-helg 22. og 23. april 2006)
– Tilrettelegger rollen
– Opplæring av bruker-representanter og tilretteleggere?
Har sett på referatet fra BKA-rådets møte 19. januar 2006.
Side – 3
SAKER
06/05 NYTT MØTE-ROM?
Det har blitt kjempe-fint på kjøkkenet.
Det mangler bare ostehøvel, ellers er alt på plass.
Vi kan bruke post-kassen til BKA.
Vedtak: Vi kjøper inn en post-kasse til å ha i gangen.
08/05 MØTER HELE DAGEN
Lars Ole har sendt e-post til Løxa og NFU.
Vi leste opp e-postene.
Vedtak: Vi venter på svar.
13/05 BROSJYRE OM RGB
Vedtak: Utsatt til neste møte.
09/05 OPPSIGELSE FRA TILRETTELAGT ARBEID
Rådmannen har besluttet å avvise innbygger-initiativ
om å vurdere nedskjæringer på arbeidssentrene på nytt.
Vedtak: Lars-Ove tar opp saken med Jack Eklund
som er vår kontakt-person på området arbeid.
01/06 HANDIKAPP-TOALETT
Hvem vet hvor man kan søke om penger til å bygge?
Kanskje Geir Aasgaard i kommunen vet dette.
Vedtak: Leif Kåre tar opp saken med BKA-rådet.
Lars Ole snakker med Geir.
Side – 4
02/06 LOKAL KONFERANSE 2006
Arbeids-oppgaver
Vi må fordele arbeids-oppgaver.
Hva skal den enkelte gjøre?
Hvilke oppgaver passer for den enkelte.
Hvilke temaer?
Vi må lage program.
Når og hvor?
Vi må ha et system som fungerer, innsjekking osv.
Det er vel RGB som skal stå for dette,
eller skal vi samarbeide med noen om dette.
Hvem skal inviteres?
Ulf? Grunden?
NFU, Samfunn for alle, lokal og sentral organisasjon?
SOR – Samordningsrådet.
Tema
Brukerråd på forskjellige arenaer.
Ansvar
John-Harald og Rita
Fortelle om hva vi gjør og holder på med i RGB,
oppgavene våre osv.
Leif Kåre
Rita og John Harald foreslår at Leif Kåre leder konferansen
med tilrettelegging.
Leif Kåre vil at tilretteleggerne skal vurdere dette.
Matservering
Rune, Jack i forhold til arbeid
Vedtak: Fortsette saken på neste møte.
Side – 5
03/06 TEMAHELG – LOKAL KONFERANSE
Viktig med store lokaler.
Kommer det mer enn 35, blir Løkkeåsveien 2 for liten.
God plass i kommunegården, i kantinen eller i M1 + M2
Mat: Pizza fra Dolly Dimpel`s + drikke
Vedtak: Fortsette
Godkjenning av referat nummer 238.
Referatet ble godkjent.
Saks-liste for neste møte
Laget saks-liste for neste møte.
EVENTUELT
Nye saker til neste saksliste:
Perm med kontakt-personer.
– bilder
– adresser
Se på møteregler.
Finne frem til vedtekter.
Tove sjekker om Løxa as har
Nye medlemmer, flere medlemmer, hvem og hvor er de?
Hvilke krav stiller vi til oss selv som medlemmer i RGB?
Saker som avsluttes:
Ingen