Rådgivningsgruppen

Nr. 237- Referat fra 17. januar 2006

Referat fra 17. januar 2006
Tilstede: Rita Engen, Leif Kåre Fjelde, Tove Kjevik
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Hanne Borthen
Møte-leder: Leif Kåre Fjelde
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2 og Emma Hjorth
Tidspunkt: Kl. 09.00 til kl. 15.30
Besøk: Anne Balstad
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 236.
Referatet ble godkjent på slutten av forrige møte.
Referat fra andre møter
Lars Ole fortalte kort om RGB
på en regional konferanse for aldring og utviklingshemmede.
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med utklipp fra Budstikka 13. januar 2006.
Der står det om juletre-fest på Skui grendehus.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Åpen dag på Løxa as 21. januar 2006.
Alle er velkomne i tidsrommet mellom kl. 10.00 og kl. 13.00.
Fritids-kalenderen for våren 2006 er kommet.
Brev til gruppen
Postkassen er sjekket.
En regning og en kvittering.
@ E-post
Sjekket e-post.
Internett og hjemmeside
Skrive kort om flyttingen.
Lars Ole har tatt noen bilder.
SAKER
06/05 NYTT MØTE-ROM?
Vi pakket ned permer og annet utstyr.
Hva med post?
Vedtak: Lars Ole sjekker postkasse med Rune.
08/05 MØTER HELE DAGEN
Rita og Tove synes det er litt vanskelig å forstå
Side – 3
når det kommer lønn fra flere forskjellige steder.
Forslag at Løxa gjør det på samme måte som NFU.
Løxa sender regning til RGB for avtalte timer,
som Rita og Tove jobber for RGB.
Vedtak: Lars Ole tar dette opp med Løxa på åpen dag.
01/06 HANDIKAPP-TOALETT
Toalettet ved møte-rommet er ikke tilrettelagt
for mennesker i rullestol.
Vedtak: Vi tar opp saken med BKA-rådet.
Kanskje vi kan lage dette til en felles sak.
EVENTUELT
Nye saker til neste saksliste:
Perm med kontak-personer.
Saker som avsluttes:
Ingen