Rådgivningsgruppen

Nr. 227- Referat fra 30. august 2005

Referat fra 30. august 2005
Tilstede: Tove Kjevik, Rita Engen, Leif Kåre Fjelde
Hanne Borthen og John-Harald Wangen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Kirsten Hognestad Haugen
Vedlegg: Ingen vedlegg
Før møtet startet.
Vi startet møte med å snakke om sommer-ferien.
Alle fortalte hva de hadde gjort og hvordan ferien hadde vært.
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 226.
Referatet ble godkjent med noen rettelser.
Referat fra andre møter
Ingen møter.
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Leser-innlegg i Budstikka mandag 29. august
om mobbing på Løxa Utvikling AS.
Tilretteleggerne snakker med Johan eller Rune på Løxa
for å finne ut hva saken handler om.
Fortsetter med saken på neste møte.
John-Harald har med utklipp fra Budstikka 28. juli om
Henning Furulunds underskrift-kampanje i Sandvika.
Beskjeder og informasjon
Jack og Henning kommer på neste møte kl. 16.00.
Lars Ole slutter som faglig rådgiver
i Bærum kommune 9. september 2005.
John-Harald og Lars Ole har forelest 2 timer
for vernepleier-studenter på høgskolen i Akershus.
Det er ny forelesning tirsdag 11. oktober.
Forslag fra John-Harald
om at Tove tar første time
og han selv andre time.
Hanne kan være med som observatør hvis hun kan.
Delt ut artikkel fra SOR rapport nr. 2 – 2005.
Psykolog Mjaaseth skriver om den Lokal konferansen i 2004.
Habiliteringstjenesten i Buskerud har tatt kontakt med Lars Ole
og spurt om vi kan bidra til noe i forhold til et bedre tilbud for
utviklingshemmede fra Habiliteringstjenesten.
Side – 3
Brev til gruppen
Brev fra Jon Erling Hagen.
Vi er usikre på hva han mener
og vil derfor invitere han til neste møte.
Lars Ole sender et svar til Jon Erling.
Vi ber han komme kl. 15.00 sammen med Henning.
Han kan få være med når Jack kommer,
men som observatør.
@ E-post
To e-poster fra SOR
som inviterer til en konferanse i Danmark 22. til 23. september
og en konferanse i Oslo 3. og 4. november 2005.
Internett og hjemmeside
John-Harald jobber videre med hjemmesiden.
Følg med!
Side – 4
SAKER
05/05 STORTINGS-VALG 2005
I siste nummer av Samfunn for alle nr. 5/05
Står det litt om hva de forskjellige partiene står for.
Det er ikke skrevet på lett-lest.
Vedtak: Alle ser på tilgjengeligheten i sitt valg-lokale.
Vi snakker om dette på neste møte.
EVENTUELT
Nytt møte-lokale
Bakgrunn
I begynnelsen av 2005 fikk vi et brev fra Natur- og idrettsforvaltningen
hvor de informerer om interne flyttinger i Løkkeåsveien.
De ønsker at RGB flytter ned i TV-rommet i 1. etasje.
Vi svarte i brev av 18. januar 2005
at vi ønsket å beholde det rommet vi har hatt i nærmere 10 år.
Fra dagens møte
Kirsten forteller at det blir bare to forskjellige nøkler til huset.
En nøkkel som passer til hele huset
og en nøkkel som passer til 1. etasje.
Kirsten ser at vi trenger tilgang til skriver og PC,
samt møte-bord og stoler,
Rita nevnte at vi trenger kaffe-trakter og vann-koker.
Vi trenger mulighet for å henge opp tavler og bilder.
Vi trenger også en plass for hyllene våre.
Hvis ting må låses, får vi komme tilbake til dette.
Trenger vi lagrings-plass andre steder?
Dette må vi tenke mer på.
Kirsten sender noen punkter som vi kan se nærmere på.
Vi får god tid til å prøve ut forskjellige løsninger.
Vi må finne ut av dette i løpet av høsten 2005.