Rådgivningsgruppen

Nr. 226- Referat fra 7. juni 2005

Referat fra 7. juni 2005
Tilstede: Tove Kjevik, Rita Engen, Leif Kåre Fjelde
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Hanne Borthen
Møte-leder: Ingen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.30
Besøk: Sommer-fest-gjester
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 225.
Referatet ble godkjent med noen rettelser.
Referat fra andre møter
Tilretteleggerne har hatt møte med
forbunds-leder Helene Holand i NFU.
Se sak 02/05.
Tove har vært på sommer-fest med FFO-Bærum.
Der ble det holdt taler og spist god mat.
Tove holdt en tale og fortalte om RGB.
De har mange saker som ligner våre saker.
Tove fortalte at lese-gruppen gikk greit. 8. juni 2005
Side – 2
Avis-utklipp og andre nyheter
Tove hadde med avis-utklipp fra 2. juni og 4. juni
Som handler om oppsigelser av arbeids-takere på Convis.
Vi ber Jack gi oss informasjon til høsten.
Beskjeder og informasjon
Første møte etter sommer-ferien er 30. august 2005.
Brev til gruppen
Ingen brev.
@ E-post
Mange E-poster om deltagelse på sommer-avslutningen.
Internett og hjemmeside
Ikke sjekket.
Side – 3
SAKER
02/05 SAMARBEIDS-AVTALE
Lars-Ove fortalte om tilretteleggernes
besøk på hoved-kontoret til NFU.
De snakket med forbunds-leder Helene Holand.
Hun synes at RGB gjør et bra og viktig arbeid.
Vi fikk en DVD og tips om hjemme-sider
Vedtak: Sjekke hjemme-sidene til Atlas-alliansen
og Inclusion International.
Godkjent-samarbeids-avtale
er hengt opp på møterommet i glass og ramme.
05/05 STORTINGS-VALG 2005
NFU vil lage et vedlegg til august-nummeret.
Der vil de skrive om hva de forskjellige partiene
mener om viktige spørsmål.
Vedtak: Fortsetter saken etter sommeren.
06/05 SOMMER-AVSLUTNING
Vi gjør ferdig til sommer-festen.
EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt