Rådgivningsgruppen

Nr. 222- Referat fra 12. april 2005

Referat fra 12. april 2005
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
Rita Engen og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Hanne Borthen
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 221.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
John-Harald har vært på vår-verksted på Sør-marka
med Akershus fylkeslag av NFU.
Det ble snakket om hva våren betyr for hver og en.
Avis-utklipp og nyheter
Leif Kåre hørte på et spennende debatt-program i forrige uke.
Det handlet om de over 100 funksjonshemmede
Som fortsatt bor på sykehjem.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Lands-sammenslutningen av verts-kommuner
for sentralinstitusjoner i HVPU
skal ha lands-konferanse i Bærum.
Kanskje noen av medlemmene i RGB
kan være med som tilhørere.
Vivil-lekene skal foregå 27. til 29. mai 2005.
Det er årsmøte i Akershus fylkeslag 23. april 2005.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Internett og hjemmeside
Vi har sjekket SOR sin hjemmeside.
Det er fortsatt ikke kommet noe referat fra konferansen.
Vi så på besøk-statistikk for vår hjemmeside.
Der kan vi se hvor mange som har besøkt vår side.
@ E-post
Ingen e-post.
SAKER
Side – 3
03/05 FOREDRAG FOR VERNE-PLEIER STUDENTER
John-Harald stilte på kort varsel,
fordi Hanne ikke kunne.
Det kom ca. 30 studenter.
John-Harald fortalte fra
den perioden han har vært med i gruppen.
Han snakket om turene.
Lars Ole fortalte fra starten til RGB.
Studentene stilte ikke så mange spørsmål.
De fortalte noen historier de selv hadde opplevd
i forhold til det vi snakket om.
De skal skrive tilbakemeldingen
på hva de synes om fremlegget.
Denne får vi senere.
Vedtak: Vi stiller gjerne opp igjen.
02/05 SAMARBEIDS-AVTALE
Vi har sendt forslag til samarbeids-avtale skrevet på lett-lest
til enhets-lederne (se vedlegg 2/220).
Lars-Ove har sendt e-post til enhets-lederne
han informert om samarbeidet med SOR.
Han ba også om tilbake-melding på samarbeids-avtalen.
Vi har fått beskjed fra Jack og Hans.
Jack svarer at han har tid til å se på avtalen
sammen med oss i slutten av mai.
Hans sier at han må jobbe med andre oppgaver
og at Kirsten Hognestad Haugen kommer tilbake i slutten av april.
Vedtak: Vi venter på tilbake-meldinger fra enhetslederne
på vårt utkast til samarbeids-avtale.
01/04 BOLIG-SPØRSMÅL
Vi starter arbeidet med å lage en lett-lest utgave
av brosjyren som handler om det å skaffe seg bolig.
Side – 4
Leder for prosjektet Anne Austveg ønsker å være med.
Vedtak: Rita, Leif Kåre og Hanne møter Lars Ole og Anne
på Kompetansehuset neste tirsdag 19. april kl. 15.15 til 17.15.
04/05 NETT-VERK HELSE-ØST
Vi skal invitere deltakere fra ca. 50 kommuner i Helse-øst.
Kanskje det kommer inntil 100 personer.
Vi må finne en dato.
Sende en e-post med forslag til møte-datoer
til deltakerne som vi traff på SOR-konferansen.
Snakke med SOR og NFU på fylkes-plan.
Er det noen penger til å lage møte.
Vedtak: Tove og Rita ordner dette.
EVENTUELT
– Stortingsvalget 2005:
Samarbeide med DELTA-senteret.
Kanskje intervju i ”Klar Tale”.
– NAFO poster:
RGB jobber med saker, lett-lest og selvbestemmelse.