Rådgivningsgruppen

Nr. 221- Referat fra 29. mars 2005

Referat fra 29. mars 2005
Tilstede: Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
Rita Engen og Leif Kåre Fjelde
Ikke tilstede: Hanne Borthen
Møte-leder: John-Harald påtok seg ansvaret
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset (kort tid)og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 220.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Lars-Ove og Lars Ole har vært på møte
med Sosial- og Helse-departementet
på Gardermoen torsdag 17. mars 2005.
På møtet ble det snakket om
hvordan lage et Nasjonalt kompetanse-miljø
for utviklingshemmede (St.m. 40 / 2002-2003)
RGB ble nevnt av flere som et godt eksempel.
på selvbestemmelse og brukermedvirkning.
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
Tove har med utklipp fra Budstikka 12. mars 2005.
Det står om spesial Olympics i Japan.
Beskjeder og informasjon
Lesegruppe Bekkestua bibliotek
lørdag 2. april kl. 11.00 til 13.00 2005.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Internett og hjemmeside
Vi har sjekket SOR sin hjemmeside.
Det var ikke kommet noe referat fra konferansen.
@ E-post
Ingen e-post
SAKER
Side – 3
01/05 SOR-KONFERANSE 2005
Leif Kåre syntes konferansen var lærerik.
Fikk mange impulser.
Det kom fram mange forslag.
Syntes det var greit å sitte i panelet
og svare på spørsmål fra salen.
Fint å få tilbakemeldinger fra andre om hvor bra RGB er.
Det gir inspirasjon til videre arbeid.
Tove syntes konferansen var veldig koselig.
Spesielt fint å høre fra ULF, Grunden og NFU.
Tove syntes det var fint å sitte i panelet.
Tove fortalte om starten i RGB.
John-Harald syntes det var spesielt spennende
å høre at andre kommuner var interessert i å
lage rådgivnings-grupper.
Vi kan ha kontakt med andre grupper via e-post og internett.
Følte seg litt nervøs i panelet,
det gikk allikevel greit.
Rita syntes konferansen var bra.
Det var litt vanskelig å forstå alt.
Viktig å få hjelp.
Greit å sitte i panelet.
Nettverk – sammenknytting
Vi skal møte nettverket igjen.
Vi har påtatt oss å innkalle til nettverksmøte.
Konferanse neste år for lands-deler.
Vi skal være med å planlegge konferanse for Østlandet.
Vedtak: Vi kontakter SOR for å avtale nærmere
det med innkalling til nettverks møte.
01/04 BOLIG-SPØRSMÅL
Det skal lages en lett-lest brosjyre
sammen med Anne Austveg.
Side – 4
Hun er leder for prosjektet ”Endret beboer-sammen-setting”.
Vedtak: Leif Kåre, Rita, Hanne og Lars Ole blir med.
02/05 SAMARBEIDS-AVTALE
Tilretteleggerne har ennå ikke hatt møte
med enhets-lederne.
Vi gjennomgikk
og godkjente avtalen med tilleggs-forslag
Vedtak: Vi venter nå på innspill fra enhetslederne.
EVENTUELT
– Ingen saker til eventuelt.