Rådgivningsgruppen

Nr. 22 – Referat fra 9. oktober 1994

Referat fra 9. oktober 1994

Tilstede: Rene, Per og Willy, Steingrim og Tove
Fravær: Ingen
Møteleer: Willy
Referent: Lars Ole
Sted: KLUBBEN
Besøk: Ragnhild

KOMMENTAR TIL REFERAT
Willy leste opp referatet.
Ordet negativt var vanskelig å forstå.
Ordet ble forklart.
Per har fått ny perm.
Referat fra møtet 25. September ble godkjent.

 

12/93 EMMA HJORTH
Lars ole har gitt beskjed til anne og grethe
Om møte 20. November.

 

12/94 KLUBBEN
Willy tar kontakt med klubben.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Willy har ikke fått tak i Ellen Johansen.

 

09/94 EPILEPSI

VEDTAK:
Det ble ikke tid til å bestemme noe.
Vi tar opp saken på neste møte.

 

12/93 EMMA HJORTH
Steingrim og tove synes det skal hete Emma Hjort.

Rene har spurt 3 personer
Som alle vil det skal hete Emma hjort.
Fordi det er det navnet de kjenner.

Per har spurt sin mor.
Som synes det skal hete Emma hjort.

Steingrim har ikke spurt noen.

Tove har spurt sin mor og far,
De synes det skal hete Emma hjort.

Forslag fra per om å lage en liste
Som kan brukes til å skrive ned
Hva folk mener at området Emma Hjorths hjem
Skal kalles Tokerud eller Emma Hjorth

Vedtak: alle spør til neste møte.

 

13/94 FOLKE-AVSTEMMING OM EU
Det kommer snart en lett-lest informasjon om eu.

Vedtak:
Vi venter på lett-lest informasjonene.
Saken utsettes til neste møte.

 

14/94 KULTUR-KONFERANSEN 1994
Utdelt program for konferansen.

Vedtak: lars ole ringer til å snakker om saken.
EVENTUELT
Ragnhild holder på med rapport om stasjon i Sandvika.
Vi får snart den ferdige rapporten.

Rapporten ble sendt ut til de som er opptatt av saken slik at de kan se hva de mener om rapporten.

Når alle har sagt hva de mener,
Vil rapporten bli skrevet helt ferdig.

Mari Vognil jobber for NSB
Og kan hjelpe til med spørsmål om stasjonen.

Rene fortalte at det har kommet striper
Ved inngangen til terminalen i Sandvika.