Rådgivningsgruppen

Nr. 218- Referat fra 1. februar 2005

Referat fra 1. februar 2005
Tilstede: Tove Kjevik, Hanne Borthen, John-Harald Wangen
og Anne Mine Bakke
Ikke tilstede: Tone Irene Kroken
Møte-leder: Hanne Borthen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Rita Engen og Leif Kåre Fjelde
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 217.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen andre møter siden sist.
Avis-utklipp og nyheter
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Skal vi kunne ha på mobil-telefoner under møtet?
Vi stemte over saken
og flertallet mente at den skal være slått av under møte.
Adresse-liste for våren 2005 lages på neste møte.
Neste møte flyttes til mandag 14. februar.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Internett og hjemmeside
Ikke vært på nettet i dag.
@ E-post
Ingen e-post.
Side – 3
SAKER
02/05 KONTAKT-PERSONENS ROLLE
Hans presenterte forslaget til samarbeids-avtale.
Vi gikk igjennom alle 8 punktene.
Noen var lette å forstå,
mens andre var vanskelig å forstå.
Vedtak: Tilretteleggerne og enhets-lederne
bes om å jobbe mer med punktene i avtalen.
Det gjelder både lett-lest og innhold.
Alle tenker på om det er aktuelt
for RGB å være tilknyttet NFU eller en annen organisasjon.
01/05 SOR-KONFERANSE 2005
Alle må søke om permisjon med lønn
for 14. og 15, mars 2005.
Hanne foreslår at alle
har like T-skjorter når vi er på konferansen.
EVENTUELT
– Hvordan og når kan man bli medlem?