Rådgivningsgruppen

Nr. 216- Referat fra 4. januar 2005

Referat fra 4. januar 2005
Tilstede: Tove Kjevik, Anne Mine Bakke, Hanne Borthen
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Ingen
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Tone Irene Kroken og Leif Kåre Fjelde
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 215.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Onsdag 3. november 2004
var Anne Mine, Hanne, Tove, John-Harald og Lars-Ove
på møte med Kommunal-sjef Einar Kindberg.
Temaet for møtet var RGBs fremtid.
Vi fortalte om gruppens arbeid og svarte på spørsmål.
Vi fikk vite at RGB kan fortsette sitt arbeid.
Einar skulle finne 3 nye kontakt-personer til gruppen.
Han ville gjerne komme på besøk til RGB senere.
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
Tove Kjevik hadde med to avis-utklipp.
I Budstikka fra tirsdag 19. oktober 2004
står det om at funksjonshemmede
er redde for å miste jobben sin i kommunen.
I Budstikka fra torsdag 23. desember 2004
forteller far til utviklingshemmet,
Einekjær, om planlagt bygging
av en gruppe-bolig for tolv personer.
I ”Samfunn for alle” nr. 06/04
står det en artikkel om RGB og den lokale konferansen.
Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for våren 2005 er kommet.
Knut Tore Andriansen
har overtatt lese-gruppe på Bekkestua bibliotek.

Brev til gruppen
Ingen post.
Internett og hjemmeside
Vært på ViVil HILs hjemmeside og sjekket datoer
Opp mot vår egen møte-kalender for våren 2005.
@ E-post
Vi har svart på post fra Anne Kvaal
og sendt en e-post til Einar Kindberg.
SAKER
Side – 3
04/04 ØKONOMISK STØTTE FRA KOMMUNEN
RGB har fått økonomisk-støtte for 2004.
RGB har fått løfte om økonomisk-støtte for 2005.
01/04 BOLIG-SPØRSMÅL
Vedtak: Saken utsettes til neste møte
01/05 SOR-KONFERANSE 2005
Konferansen skal være 14 og 15 mars 2005.
Vi ønsker å overnatte.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
02/05 KONTAKT-PERSONER
Det er utpekt kontakt-personer for området arbeid og hjem.
For arbeid er det Jack Eklund.
For hjem er det Sven Erik Tholander.
Kontakt-person for fritid er ikke bestemt.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
EVENTUELT
– Nye medlemmer i RGB
– Hvordan og når kan man bli medlem?
– Får man perm.
– Kjøpe permer, hyller og penner
– Medlemmer som ønsker å skrive referat