Rådgivningsgruppen

Nr. 215- Referat fra 12. oktober 2004

X-Referat fra 12. oktober 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Anne Mine Bakke, Hanne Borthen
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Jon Erling Hagen
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Organisasjons-sekretær Vegard Thise fra NFU sentralt
Vedlegg: 1/215 Om Lokal konferanse
fra Bærum kommunes hjemmeside.
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 214.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Tilretteleggerne var på møte med NFU Bærum lokallag.
På møtet fortalte kommunal-sjef Tage Gam
om hvilke inn-sparinger kommunen må gjøre
i forhold til funksjonshemmede.
Avis-utklipp og nyheter
Tove Hadde med avis-artikler fra Budstikka,
8. oktober Rydder på Emma Hjorth
21. september Kiwanis-tur med Vivil
Tove hadde med avis-artikel fra Bæringen ,
24. september hvor det står om Lokal konferanse.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Dette er årets siste møte.
Hvis vi får mer støtte,
kan vi fortsette etter konferansen.
Brev til gruppen
Ingen post.
Internett og hjemmeside
Vi så på hjemmesiden til Bærum kommune.
Der står det om Lokal konferanse (se vedlegg 1/215).
@ E-post
Ingen ny E-post.
Side – 3
SAKER
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
På møtet i går fikk vi vite siste nytt.
Vi har begynt å lage en åpnings-tale.
Hanne og Tove har ansvaret for denne
Vedtak: Hanne og Tove øve på teksten.
04/04 ØKONOMISK STØTTE FRA KOMMUNEN
Kommunal-sjef Einar Kindberg kom ikke på møtet i dag.
Vi vet derfor ikke noe mer om den økonomiske situasjonen.
Vedtak: Vi ber kommunal-sjef Einar Kindberg innkalle oss til et møte
for å diskutere økonomisk støtte
og gruppens rolle fremover.
Det er viktig at en innkallelse kommer i god tid før møtet.
EVENTUELT
Avslutnings-fest?
Vi venter med å bestemme om det blir grav-øl eller jubel-feiring.
Side – 4
Vegard Thise jobber som organisasjons-konsulent i NFU.
Han har jobbet mye med organisasjoner.
Han holder på med tre områder i NFU.
1. Studiearbeid er et av områdene
Et eksempel på dette er et kurs for tillitsvalgte i NFU.
2. Utviklings av organisasjonen
Få flere medlemmer
Det skal lages en ny Logo.
3. Data-ansvarlig på avdelingen
Får også noen ”litt av hvert” oppgaver
Er med på Nordiske samarbeids-møter,
hvor man blant annet snakker om ledsager-ordningen.
Side – 5
Vedlegg 1/215
Bestemmer JEG i mitt liv?
av Trude Jerijervi
Har utviklingshemmede rett til deltagelse og likestilling i samfunnet?
Dette er temaet for en konferanse mandag 18. og tirsdag 19. oktober i Kulturhuset,
Kino 1 og Kommunegården. Konferansen er gratis!
Konferansen som åpnes av ordfører Odd Reinsfelt,
retter søkelyset mot mennesker med psykisk utviklingshemning
rett til deltagelse og likestilling i samfunnet.
«Har vi selvbestemmelse når det gjelder å tilrettelegge hverdagen vår hjemme,
i fritiden og når det gjelder kulturaktiviteter»? spør utviklingshemmede.
I løpet av de to dagene konferansen pågår, vil de selv gi svar på dette.
Innledningene vil blant annet ta utgangspunkt i egne erfaringer fra arbeid og fritid.
Deretter vil det bli debatt og gruppearbeid.
Kommer du?
Det er Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede i Bærum,
andre interesseorganisasjoner og Bærum kommune som står bak konferansen.
Arrangørene håper at både utviklingshemmede, fagfolk, politikere,
lag og organisasjoner, foreldre og pårørende ikke lar denne sjansen gå fra seg,
men melder seg på.
Program og påmelding se nedenfor. Informasjon fås også ved å ringe
Tlf. 67 50 30 29