Rådgivningsgruppen

Nr. 214- Referat fra 5. oktober 2004

Referat fra 5. oktober 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Hanne Borthen og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Jon Erling Hagen, Anne Mine Bakke og Lars Ove Nordnes
Møte-leder: Hanne Borthen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Kari Langeland fra Høyre
Vedlegg: 1/214 E-post fra Kommunalsjef Einar Kindberg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 213.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp og nyheter
Tove Hadde med avis-artikler fra Budstikka,
13. september Lovbrudd avdekket i Emma Hjorth bolig
13. september Kritisk til Bæringen
20. september Kulturhuset får sponsor-penger
22. september Kirsten H Haugen 50 år
23. september Haug skoles musikkorps på tur til Færøyene
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Det blir biblioteks-treff først-kommende lørdag.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Internett og hjemmeside
Vi tok en titt på konferanse-sidene.
@ E-post
E-post fra Vegard Thise som skrev når han kunne komme på besøk.
Vi har sendt han en e-post og invitert han til neste møte.
Vi fikk E-post fra Kommunalsjef Einar Kindberg
(se vedlegg 1/214 og sak 04/04).
Side – 3
SAKER
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Vi gikk gjennom programmet
og snakket blant annet om temaene:
Arbeid – fritid – hjem.
Kåre Willoch og Petter Hjort kommer til åpningen,
noen må ta imot dem.
Tove og Hanne ønsker å ønske velkommen på åpningen.
De gjør dette sammen.
Det kommer mange utstillere i sentral-hallen i kommune-gården.
Blant annet kommer ULF med en elektronisk dukke.
Dukken oppfører seg som et barn,
og man kan bruke den for å prøve hvordan det er å være foreldre.
Får deltagere permisjon med lønn?
Vi vet ikke svaret på dette spørsmålet.
Tilgjengelighet med rullestol til scenen må sjekkes.
Vedtak: På neste møte jobber vi med
hva som skal sies på åpningen.
Valg utgår nå,
vi venter til vi vet mer om fremtiden til RGB.
Lars Ole sjekker opp det med permisjon med lønn.
Lars Ole sjekker tilgjengeligheten på Kultur-huset og på Kino 1.
01/04 BOLIG-SPØRSMÅL
Vedtak: Utsatt inntil videre
Side – 4
04/04 ØKONOMISK STØTTE FRA KOMMUNEN
Vedtak: Vi ber kommunal-sjef Einar Kindberg komme på neste møte
og fortelle oss hvorfor vi ikke får støtte videre.
EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.
Side – 5
Vedlegg 1/214
Til Rådgivningsgruppen
E-post fra 1.10.04 lest 05.10.04
Jeg møter gjerne medlemmene i rådgivningsgruppen,
men det må bli etter den 5.10.
På møtet den 5.10 er det fint om du informere gruppen
om at brukermedvirkning og brukerkontakt
skal videreføres selv om det tilskudd som er blitt utbetalt til RBG
skulle bortfalle fra 2005.
Innkall meg gjerne til neste møte som tar vi det da.
Mvh
Einar Kindberg