Rådgivningsgruppen

Nr. 210- Referat fra 22. juni 2004

Referat fra 22. juni 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen og John-Harald Wangen.
Ikke tilstede: Anne Mine Bakke og Hanne Borthen (kommer senere)
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 15.30
Besøk: Karl Elling Ellingsen og Tormod Mjaaseth
Vedlegg:
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 209.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Møter med fag-konsulenter i forbindelse med lokal konferanse.
Se sak 07/03.
Avis-utklipp og nyheter
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 19. juni 2004.
Det handlet om besøk fra utlandet til Løxsa utvikling AS.
Også et utklipp fra Budstikka 21. juni 2004
som handlet om Dissimilis-konserten i Oslo.
Lars-Ove hadde med ut-klipp fra Budstikka Pluss 19. juni 2004,
som handlet om unntaks-tilstand
når det gjelder ferier for funksjonshemmede i Bærum kommune.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Vi møtes hos Lars Ole kl. 16.00 neste tirsdag.
Han bor i Hamangskogen 31.
Første møte etter sommeren blir 24. august 2004.
Tom Steen i Tjenesteutvikling, Bærum kommune
har bedt om å få en kort beskrivelse av RGB.
Lars Ole har sendt han denne,
sammen med budsjett-forslag for 2004.
Besøk
Vi inviterer Hans Petter igjen til neste møte.
Vi sender han en oversikt over medlemmene i gruppen,
slik at han kan ringe oss å gi beskjed om han kommer eller ikke.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Internett og hjemmeside
Det blir et arbeids-møte neste uke.
@ E-post
Ingen e-post.
SAKER
Side – 3
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Hanne har ordnet med egen konto for den lokale konferansen.
8. juni var det et møte med noen tilretteleggere / fagkonsulenter
som ønsket å være med å gjennomføre konferansen.
Gruppen fra Trondheim er vi ikke sikker på om kommer.
SKT (Saupstad, Kløverheimen og Tyberg)
som dannet en forening tidlig på 70-tallet.
Vedtak: Karl Elling sjekker med deltakere fra Trondheim.
EVENTUELT
John-Harald ønsker å spørre om noen andre
av sine arbeids-kollagaer fra NFU kan komme på besøk.
Et forslag er Vegard Thiese som er studie-leder.
Et annet forslag er Knut Roger Andersen,
som er leder for bistands-arbeidet..
Besøk fra SOR
Karl Elling Ellingsen og Tormod Mjaaseth spurte oss
om vi kunne tenke oss å være med på en film
som skal vise ”gode eksempler”
på hvordan jobbe med selv-bestemmelse.
I filmen ønsker de å intervjue et par av medlemmene i RGB.
De har også tenkt å dra på Stortinget
og snakke med politikere sammen med oss.
Filmen skal brukes på konferanser flere steder i landet i 2005.
Filmen skal vise RGB som et av flere ”gode eksempler”.
Vedtak: Alle tenker på om de vil delta i film-prosjektet.
Vi tar saken opp igjen på første møte etter sommeren.