Rådgivningsgruppen

Nr. 21 – Referat fra 25. september 1994

Referat fra 25. september 1994

Tilstede: Rene, Per og Willy
Fravær: Tove og Steingrim
Møteleder: Rene
Referent: Lars Ole
Sted: KLUBBEN

 

KOMMENTAR TIL REFERATET.
Rene leste opp referatet.
Referatet skal være nummer 2o og ikke 19.
Referatet fra møtet 4. September ble god-kjent.

 

12/93 EMMA HJORTH
Per leste referatet fra møtet 8. September.
Per synes det skal hete emma hjort.
Per mener det ikke skal hete tokerud.
Fordi det er et negativt ord
Rene og willy synes ikke det spiller noen rolle
Om det heter tokerud eller emma hjorth.

Vedtak:
Vi spør tove og steingrim på neste møte.
Før neste møte skal alle spørre tre personer
Om hva de synes om navnet.
Vi foreslår at anne og grethe kommer på møte 20.11
Lars ole ringer å gir beskjed.

 

11/93 HYTTETUR
Forslag fra rene at turen utsettes til etter nytt-år

Vedtak: turen utsettes til over nytt-år.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi inviterer emma hjorts venner på et av våre møter.
Vi laget et brev som skal sendes til bærum-gruppen av norsk forbund for psykisk utviklingshemmede.

Vedtak:
Lars ole sender brevet
Willy tar kontakt med emma hjorts venner
Og inviterer de på møte 6. November.

 

12/94 ÅPNING AV KLUBBEN
Rene leste talen.
Alle synes den var fin.

Vedtak:
Vi tar kontakt med klubben
Og spør om vi kan komme på en fredag
Og fortelle om oss selv.

 

13/94 FOLKE-AVSTEMMING OM EU
Er dette noe vi skal gjøre noe med?

Vedtak: vi tar det opp på neste møte.

 

14/94 KULTUR-KONFERANSEN 1994
Per og willy har lyst til å dra på kultur-konferanse.
Rene vet ennå ikke om han vil dra

Vedtak: vi tar det opp på neste møte.

 

09/94 EPILEPSI
Tove var ikke på møte
Så vi fikk ikke bestemt noe i denne saken

Vedtak: vi tar det opp med tove på neste møte.

 

EVENTUELT
Vi hadde møte i det nye møterommet.
Det fungerte bra.
Per får ny perm på neste møte.