Rådgivningsgruppen

Nr. 206- Referat fra 27. april 2004

Referat fra 27. april 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne Borthen,
Anne Mine Bakke og John-Harald Wangen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Brit Moe fra Formannskapet (AP)
Rune Heien fra kl. 16.00
Vedlegg: 1/206 E-poster fra Karl Elling Ellingsen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 205.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Jon Erling og John-Harald har vært på års-møte
lørdag 24. april, med Akershus fylkeslag av NFU.
De tok opp vanlige års-møte-saker
som regnskap, valg og års-melding.
Det var foredrag om NFUs internasjonale arbeid.
Vi var de eneste utviklingshemmede brukerne tilstede.
Avis-utklipp og nyheter
Tove hadde med avis-utklipp fra Budstikka 26. april 2004.
Utklippet handlet om kafe- og handle-gate langs Kjørbo-kollen,
med gang-forbindelse til Inforama.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Politiker-stafetten
Brit tar opp med personer fra Formannskapet i morgen,
hvem som blir neste politiker ut.
Jon Erling skal holde to foredrag denne uken.
Første besøk er Bjørnegård psykisk helse i morgen
og på fredag skal han inn til LO i Oslo.
Han skal snakke om arbeid for funksjonshemmede.
ViVil-lekene går av stabelen 4. til 6 juni 2004 på Nadderud stadion.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt.
Internett og hjemmeside
Alle skal skrive litt om seg selv,
hvor man jobber, gjør på fritiden, hva man er opptatt av.
John-Harald har skrevet om seg selv
og vi kan bruke det som eksempel.
Lars Ole sender med det John-Harald har skrevet
sammen med neste saks-liste.
Alle lager et forslag til neste møte.
@ E-post
Vi har fått E-post fra Vidar Haagensen
Side – 3
som er redaktør i Samfunn for alle.
Han ønsker å komme på besøk i RGB.
John-Harald inviterer han til neste møte 11. mai 2004.
Hvis han ikke kan da,
inviteres han til møtet 25. mai 2004.
SAKER
02/04 TEMA-HELG VÅR 2004
Vi leste igjennom referatet fra Tema-helgen.
Vedtak: Referatet er godkjent og delt ut.
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Det kom noen innspill som vi også må tenke på.
– LO (Fellesforbundet) bør også inviteres.
– Tjenesteledere i Pleie og omsorg (PLO).
Søke penger hos fag-bevegelsen lokalt i Bærum
eller i fylket
og hos Fellesforbundet.
Lage et brev som kan leveres til de
vi ber om å være sponsorer for konferansen.
Vedtak: Jon Erling og Rune Heien sender søknader til fag-bevegelsen.
Fortsetter arbeidet med sponsor-brev på neste møte.
03/04 BROSJYRE ”HVA ER RGB”
Vedtak: Alle ser på andre brosjyrer
Side – 4
og lager sitt eget forslag til neste møte.
Utsatt.
EVENTUELT
Vi har fått e-post fra Karl Elling Ellingsen (se vedlegg 1/206)
Vi leste igjennom e-posten fra Karl Elling.
Han har laget en video sammen med Oppdal lokallag av NFU,
som kanskje kan vises på lokal konferanse?
Vedlegg 1/206
E-post 31.03.04
Takk for mailene jeg får fra dere om møter dere holder.
Side – 5
Jeg har vært sammen NFU på Oppdal i helga
og holdt kurs om selvbestemmelse.
Vi driver å redigerer en video fra helgekurset.
Det blir ganske spennende. Vi hadde en flott helg.
Flott at dere jobber med å arrangere konferanse til høsten.
Kanskje noen fra Trondheim kan være med og presentere videoen?
Jeg for min egen del skal jobbe med
å spre prinsipper for selvbestemmelse til alle landets kommuner,
og trenger all den hjelp jeg kan få.
Jeg kan godt tenke meg et møte med dere,
eller i det minste en telefonsamtale rett over påske.
Kanskje dere kan presentere dere i denne sammenhengen også.
E-post 14.04.04
Jeg forteller gjerne mer om videoen,
og aller helst kanskje kan jeg vise den for dere.
Jeg holder også på med et større prosjekt
hvor jeg håper å kunne trekke dere med.
I stikkord ser jeg for meg at vi kan gjøre følgende og sikker mye mer:
Jeg ønsker også å snakke med dere om å lage en video
av det arbeidet dere driver.
Ta opp video fra ett av møtene deres,
ta opp fra forberedelsene til møtet,
følge noen av medlemme i rådet når de forbereder seg til møtet,
filme litt fra situasjoner som gjør at medlemmene fanger interesse for saker,
intervjue noen i kommunen (administrasjonen og politikere),
kanskje oppsøke noen på Stortinget
for å få dem til å uttale seg om brukermedvirkning
og hvorfor de mener det er viktig med en rådgivningsgruppe,
trekke ut momenter fra st.meld.nr. 40
og be sosialkomiteen om en uttalelese,
legge på noe fra initiativtakerne i Bærum for vel ti år siden
for å høre deres begrunnelse for etableringen,
og vurderinger av hvordan det er gått.
La dette så også danne grunnlag for et kapittel i ei bok
som jeg holder på å skal skrive.
Trekke dere med i dette arbeidet så mye som dere vil
og så langt som dere vil.
Invitere dere til å delta i landsomfattende presentasjon av dette arbeidet.
Når det gjelder prinsippene,
så er de i og for seg ute på hjemmesiden til SOR.
Kurset på Oppdal var basert på prinsippene.
Vi er nå i gang med et prosjekt for gjøre prinsippene kjent for alle.
Det er det prosjektet jeg refererer til over,
samt et bokprosjekt på Universitetsforlaget.