Rådgivningsgruppen

Nr. 205- Referat fra 13. april 2004

Referat fra 13. april 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne Borthen,
Anne Mine Bakke og John-Harald Wangen
Ikke tilstede:
Møte-leder: Anne Mine Bakke
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Yngve Haugstvedt fra Formannskapet (KrF)
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 204.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Yngve Haugstvedt har vært på kommune-styre-møte.
Der var det en stor sak om hvordan Bærum kommune
kan være mer aktive i samfunnet.
– kommunen skal lage en oversikt over
hvor det er dårlig tilgjengelighet i kommunen.
Hva med de som ikke kan gå på møter,
hvordan kan de få sagt hva de mener.
Kanskje man kan bruke E-post og Internett.
Samarbeid mellom Bærum kommune og Bærum sykehus.
Hvis noen har behov for spesiell hjelp,
er det viktig at kommunen har denne kunnskapen.
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Politiker-stafetten
Yngve tar det opp med personer fra Formannskapet i morgen
om hvem som blir neste politiker ut.
Kari Langeland har bedt om å få komme 25. mai.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Har invitert saks-behandler Susann Berentsen
til å komme på dagens møte.
Vi har ikke hørt noe fra henne.
Internett og hjemmeside
John-Harald har begynt på den siden
som skal presentere medlemmene i gruppen.
Han har skrevet om seg selv.
Alle får i oppgave å skrive om hvem de er.
Det er også laget forslag til
hvordan flere av de andres sidene skal se ut.
Neste samarbeids-møte med Bjørnar er flyttet til 10. mai.
Side – 3
@ E-post
Vi har fått E-post fra Vidar Haagensen
som er redaktør i Samfunn for alle.
Han ville gjerne vite mer om programmet for Tema-Helgen.
Lars Ole har sendt dette til han allerede.
Vi har fått E-post fra Anja Bjorøy.
Hun lurer på om det er noen som savner høyt-lesning?
Det er ingen i gruppen som savner høyt-lesning.
Alle spør folk de kjenner om de savner høyt-lesning.
Vi har fått E-post fra Karl Elling Ellingsen.
Han har laget en video sammen med Oppdal lokallag av NFU,
som kanskje kan vises på lokal konferanse?
Han skal også fortelle alle landets kommuner
om prinsippene for selvbestemmelse.
Han skriver også at han trenger all den hjelp han kan få.
Han vil gjerne treffe oss igjen.
Vi venter på kontakt.
Side – 4
SAKER
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Vedtak: Utsatt.
Se sak 02/04
02/04 TEMA-HELG VÅR 2004
Program for helgen er sendt ut
til daglig leder for arbeids-lagene
og til arbeids-sentrene.
De vi vet kommer:
Begge dagene Astrid, Marius F, John –Harald,
Anne Mine, Hanne, Anne Lise, Tove,
Lørdag
Søndag Jon Erling
Vedtak: Huske på å servere spesiell mat til de som trenger det.
03/04 BROSJYRE ”HVA ER RGB”
Hvem representerer vi.
Hvordan er vi valgt.
Hvem velger dere.
Hvem samarbeider dere med.
Hvilke saker / temaer jobber vi med.
Vedtak: Alle ser på andre brosjyrer
og lager sitt eget forslag til neste møte.
EVENTUELT
Jon Erling foreslår at vi kan gi informasjon til arbeids-sentrene
og fortelle om de viktigste sakene vi jobber med i RGB.