Rådgivningsgruppen

Nr. 204- Referat fra 30. mars 2004

Referat fra 30. mars 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen, Hanne Borthen
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Anne Mine Bakke
Møte-leder: Hanne Borthen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Anne Gerd Steffensen fra Formannskapet (FrP)
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 203.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen har vært på noen møter siden sist.
Avis-utklipp og nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Anne Gerd fortalte litt om saken fra avisene
om bruk av stoppe-klokke i hjemme-sykepleien.
Hun leste fra kommunens presse-melding.
Politiker-stafetten
Yngve Haugstvedt (KrF) kommer på neste møte.
Side – 2
Brev til gruppen
Brev fra Anne Kvaal.
Hun har lagt ved års-rapport fra kommunalt råd
og FFO Bærum.
Kontakt med samarbeids-partnere
Vi har fått svar fra saks-behandler Berentsen.
Vi synes saken er vanskelig, fordi den er så stor.
Vi inviterer henne til å komme på neste møte
og høre fra det arbeidet vi har gjort med saken
siden demonstrasjonen foran rådhuset desember 1999.
Vi kan vise musikk-videoen fra demonstrasjonen.
Vi kan også vise henne en oversikt over
de politiske vedtakene som er gjort i denne saken.
Internett og hjemmeside
John-Harald var på møte med Lars Ole og Bjørnar i går.
Vi jobbet med å legge referatene fra møtene på Internett.
Det går fremover med hjemmeside.
John-Harald trenger hjelp fra oss
andre til å skrive om RGBs historie.
Vi har planlagt et nytt møte 20. april 2004.
@ E-post
Vi har svart på 4 e-poster
og sendt en ny til NFU Nordland fylkeslag.
Vi har sendt til ULF i Danmark,
Grete Wangen på høgskolen i Akershus,
Grunden i Sverige
og Mjaaseth i SOR.
Vi har fortalt om datoene for den lokale konferansen
og om nettverkssamlingen.
SAKER
Side – 3
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Vedtak: Utsatt.
02/04 TEMA-HELG VÅR 2004
Vi har laget et program for Tema-Helgen.
Alle må sørge for å invitere folk de kjenner.
Husk at det er påmelding på grunn av mat-servering.
Det blir Pizza og RGB dekker utgifter.
Vedtak: Tilretteleggerne lager ferdig programmet
og sender det ut til arbeids-sentrene og arbeids-lagene.
03/04 BROSJYRE ”HVA ER RGB”
Alle fikk en kopi av et utgangs-punkt for en brosjyre.
Vedtak: Alle ser på andre brosjyrer
og lager sitt eget forslag til neste møte.
EVENTUELT
Invitere en fra arbeids-sentrene for å fortelle om det som skjer der.