Rådgivningsgruppen

Nr. 203- Referat fra 24. mars 2004

Referat fra 24. mars 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen,
Anne Mine Bakke og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Harald Kjeldsberg og Hanne Borthen
Møte-leder: Jon Erling Hagen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Astrid Ramnefjell fra Formannskapet (V)
Astrid Kvisvik og Steinar Wangen fra 16.00 til 17.00
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 202.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen har vært på noen møter siden sist.
Avis-utklipp og nyheter
Ingen avis-utklipp.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Adresse-liste.
Politiker-stafetten – Anne Gerd Steffensen kommer på neste møte.
Brev til gruppen
Brev fra Bærum sosial dameklubbers legat.
Vi har fått kr. 13.000.- i støtte til lokal konferanse 2004.
Vi må lage en rapport fra konferansen.
Vi har fått brev fra sykehuset Asker og Bærum.
De inviterer oss til ide-dugnad
om Lærings- og Mestrings-senter (LMS)
onsdag 31. mars 2004.
Ingen har dessverre mulighet til å dra.
Vi sender et svar og takker for invitasjonen.
Vi spør også om
det er mulighet for å komme på besøk senere.
Kontakt med samarbeids-partnere
Tove har snakket med Ellen Kirkaas på Bekkestua bibliotek.
Internett og hjemmeside
John-Harald har spurt og fått tillatelse
til å legge ut bilder på vår hjemmeside.
John-Harald skal sørge for at bildene holder kvalitet.
@ E-post
E-post fra Grunden i Sverige.
De takker for informasjonen om lokal konferanse
og spør oss om hvilke datoer det blir.
Se sak 07/03.
SAKER
Side – 3
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Jon Erling foreslår at åpningen og avslutningen
kan være i Kulturhuset.
Resten av konferansen kan være i Kino 1
og kommune-gården som i 2002.
Skal det være presse-konferanse?
Vedtak: Vi foreslår nettverks-samling 16. og 17 oktober 2004.
Lokal konferanse 18. og 19. oktober 2004.
02/04 TEMA-HELG VÅR 2004
Datoene er lørdag 17. april og søndag 18. april.
Vedtak: Utsettes til neste møte.
Alle tenker på hva Tema-Helgen skal inneholde.
03/04 BROSJYRE ”HVA ER RGB”
Vedtak: Utsettes til neste møte.
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Det har blitt en ny saks-behandler på saken.
Hun heter Susan Berentsen.
Susan har sendt oss en E-post,
hvor hun ber om våre syns-punkter på følgende:
– Hva mener du om dagens fredags-treff ?
– Hva synes du er bra med fredags-treff slik det er i dag ?
– Har du forslag til hva som kan gjøre fredags-treffet bedre ?
Side – 4
Vi snakket litt om spørsmålene.
Vi kom frem til at alle brukerne på fredags-treffet
er de som kan svare på dette.
Vedtak: Vi foreslår derfor
at det lages en spørre-undersøkelse på lett-lest.
RGB kan hjelpe til med dette.
Besøk av Steinar og Astrid
Vi snakket om hva som er viktig for utviklingshemmede på ulike arenaer.
Vi snakket om arbeid, hjem og fritid.
• Vi var enige i at vi selv bestemmer i eget hjem.
• På arbeids-plassene våre, bestemmer vi noe.
• På fritids-arenaen var det ulike erfaringer.
Enighet om følgende:
Utviklingshemmede skal ha tydelige roller.
Utviklingshemmede skal være synlige ressurs-personer.
– det betyr det samme som:
Utviklingshemmede skal få vise hva de kan og er flinke til.
Hjelperne må bli mer lyttende til brukerne.
Det er viktig med spille-regler,
slik at alle vet hvilket spill som spilles.
Det er viktig å spille på lag.
Det er lov å være uenige.
Vi skal lytte og respektere hverandres meninger.
EVENTUELT
Invitere en fra arbeids-sentrene
for å fortelle om det som skjer der.