Rådgivningsgruppen

Nr. 202- Referat fra 2. mars 2004

Referat fra 2. mars 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen
og John-Harald Wangen
Ikke tilstede: Harald Kjeldsberg, Hanne Borthen
og Anne Mine Bakke
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Anne Austveg
Vedlegg: Brosjyre forslag
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 201.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Tove var på års-møte i ViVil i går.
Jon Erling har vært på konferanse med Oppland NFU.
Konferansen handlet om ”Arbeid – også for utviklingshemmede”.
Det var en spennende konferanse
og Jon Erling (Bærum arbeids-senter)
skal sammen med Leif Kåre (Convis)
og Alf (Emma arbeids-senter)
legge dette frem for de andre medarbeiderne.
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
Tove hadde med utklipp fra Bæringen nr. 3 – 2004.
Utklippet handler om Løxsa Utvikling a/s,
tidligere Hauger Verksted og Bærum ASVO.
Beskjeder og informasjon
Neste møte er flyttet fra 16. mars til onsdag 24. mars 2004.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Se den enkelte sak.
Internett og hjemmeside
23. februar hadde John-Harald, Bjørnar og Lars Ole
møte om hjemme-siden.
Oppgaver er fordelt og bilder plukket ut.
Neste møte er 29. mars 2004.
@ E-post
Ingen E-post
SAKER
Side – 3
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Vedtak: Lars Ole får ansvaret for
å invitere Steinar og Astrid til neste møte.
Lars-Ove inviterer Kirsten Hognestad Haugen
og Bjørn Røed (saks-behandler)til møtet etter på.
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Vedtak: Vi har bestemt av det blir Tema-helg
lørdag 17. april og søndag 18. april.
Tema for helgen blir lokal konferanse.
Vi snakker om konferansen og temaene.
10/03 POLITIKER-STAFETT 2004
Vi inviterer Astrid Ramnefjell som første politiker i stafetten.
Vedtak: Jon Erling ringer og inviterer Astrid til møte 24. mars.
01/04 BOLIG-SPØRSMÅL
Anne Austveg jobber i kommunen
og jobber spesielt med boliger.
Når man har fått tildelt en bolig
er det ikke så lett å få flyttet senere hvis man ønsker det.
Det er ingen ekstra boliger som står ledige
og derfor må man bytte seg i mellom.
Noen ganger ønsker man å flytte til et bestemt sted,
for eksempel fra Rykkinn til Stabekk.
Noen ønsker å flytte fra en liten leilighet til en større leilighet.
Side – 4
Andre ønsker å flytte fra et sted man bor alene,
til et bofellesskap.
Det skal lages en brosjyre som forteller
hvordan man går frem for å søke om en annen bo-løsning.
Anne ber oss om hjelp til å lage en slik brosjyre
som er laget slik at alle kan forstå den.
Alle medlemmene sier ja til å være med på jobben.
John-Harald foreslår at det kan tas bilder
som kan brukes i brosjyren.
Kanskje det skal lages 3 brosjyrer:
– bytte av bolig
– leie bolig fra kommunen
– kjøpe eller leie bolig privat
Det er ingen tids-frist for brosjyren,
men den bør være ferdig før sommeren 2004.
Hvordan skal brosjyren sendes ut?
Dette må vi tenke mer på.
De fleste bolig-anleggene har livsløps-standard.
Det betyr at de er tilrettelagt
med tanke på funksjonshemmede og eldre.
Anne skal lage et prospekt
fra de forskjellige bolig-anleggene som kommunen har.
Sender et forslag til oss som vi ser på.
EVENTUELT
Hvilke bilder kan vi ha på hjemmesiden?