Rådgivningsgruppen

Nr. 200- Referat fra 4. februar 2004

Referat fra 4. februar 2004
Tilstede: Tove Kjevik, Jon Erling Hagen,
John-Harald Wangen og Anne Mine Bakke
Meldt forfall: Hanne Borthen
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Harald Kjeldsberg
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 199.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Jon Erling og John-Harald var i Løkkeåsveien 2
på fredag 23. januar og hørte på Hans Michielsen
fra Natur- og idrettsforvaltningen
som snakket om bruker-styring på fredagene.
Det ble lagt frem lister som man kunne skrive seg på.
John-Harald husker at fredag-styret ble startet allerede i 1985.
John-Harald har vært på møte om vår hjemmeside,
sammen med Bjørnar og Lars Ole.
Han skrev ned ting som måtte gjøres med sidene.
Vi sammenlignet vår side med NFU sin.
Det ble skrevet et eget referat fra møtet.
Neste møte er 23. februar 2004.
Side – 2
Harald har vært på møte i Bistro-gruppa.
Der planla de hva hver enkelt skal gjøre.
På neste Bistro kommer det over 90 gjester.
Avis-utklipp og nyheter
Tove har med utklipp fra Budstikka 19. januar 2004,
som handler om en utviklingshemmet som ikke får flytte,
selv om det nye tilbudet var billigere.
Beskjeder og informasjon
Vi lager ny adresse-liste på neste møte,
slik at vi får med oss Hannes adresse.
Årsmøte i NFU Bærum lokallag
Møtet holdes 16.02.04 kl. 1900
på Kolsås eldresenter
Brynsveien 136, 1352 Kolsås
(rødt hus vis a vis Kolsås-banens ende-holdeplass)
Jon Erling, John-Harald og Lars-Ove kan tenke seg å dra.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Se punkt om Referat fra andre møter.
Tove har truffet Ellen Kirkaas på biblioteket.
Internett
Side – 3
Sjekket hjemmesisen til NFU.
@ E-post
En E-post med referat fra hjemmeside-møte.
En E-post fra Haagensen i overformynderiet,
som inviterer de av medlemmene som var med til Sverige
på et møte for å fortelle om turen.
Side – 4
SAKER
07/03 LOKAL KONFERANSE 2004
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Alle er enige om at det bør være 6 medlemmer i RGB.
2 vara-medlemmer som kan steppe inn hvis noen
må være lenge bort
eller skal slutte før valg-perioden er over.
2 nye medlemmer velges hvert år
Jon Erling, Anne Mine, John-Harald er ikke på valg i 2004.
John-Harald stiller på valg i 2005.
Anne Mine og Jon Erling i 2006.
Harald, Tove, Hanne og Anne kan stille til valg i 2004.
Og alle andre som har lyst.
Det skal velges 3 personer dette året.
Oversikt over hvem man kan stemme på.
Skrive på en plakat hva de står for
og fortelle dette til de som skal velge.
Jon Erling er opptatt av,
for eksempel arbeid og funksjonshemmede.
Skrive navn på lapper / ferdige stemme-sedler.
Stemme-sedlene puttes i en kasse.
Kassen åpnes og stemmene telles opp.
Man kan ikke forandre mening etter at man har stemt.
De som får flest stemmer, blir valgt.
Se også referat fra 9. september 2003 nr. 191.
Vedtak: Lage en
”Vil du stille til valg brosjyre”
Jon Erling lager et forslag til hvorfor han vil stille til valg
og hvorfor han bør velges – sender dette til Lars Ole
Tilretteleggerne lager forslag til brosjyre.
Fortsetter saken på neste møte.
Side – 5
10/03 POLITIKER-STAFETT
Tove leste opp forslaget til brev.
Vedtak: Forslag til brev ble godkjent.
Underskrevet brev sendes medlemmene av formannskapet.
EVENTUELT
Se på utklipp fra Fagbladet 6. 2003.
Alle har fått en kopi som de ser på til neste gang.
Vi har fått et par spørsmål fra brukere av KLUBBEN:
– Hvorfor har ikke KLUBBEN lengre et eget budsjett ?
– Hvorfor jobber ikke Pim lengre på KLUBBEN på fredagene ?
Vi kan ikke svare på de, så vi må sende et brev til noen.
Jon Erling spør Kirsten hvis han treffer henne.
Lars Ole tar dette opp i møte med Svein Finnanger.