Rådgivningsgruppen

Nr. 20 – Referat fra 4. september 1994

Referat fra 4. september 1994

Tilstede: Rene og Per
Fravær: Willy, Tove og Steingrim
Referent: Lars Ole
Møteleder: Lars Ole
Sted: KLUBBEN

KOMMENTAR TIL REFERATET.

VÅRENS SAKER
Ferdig behandlet
Betyr at vi er ferdig med å jobbe med en sak

Når en ikke er ferdig behandlet
Betyr det at vi fortsatt jobber med saken.

08/94 MØTELEDER

Vedtak:
Hvis en møte-leder ikke kommer på møte,
Er det lars ole som er møte-leder.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi snakket litt om møtet 8. September.

Vedtak:
Vi møtes hos steingrim først å snakker om saken.
Lars ole møter per i sandvika klokken 17.30
Og rene på texaco-stasjonen på hauger klokken 17.40.
03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON

VEDTAK: SAKEN BLIR UTSATT INNTIL VIDERE.

 

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi snakket om hvem
Som er våre mulige samarbeids-partnere
Vi inviterer emma hjorts venner på et av våre møter.
Sende brev til bærums-gruppen av nfpu
Og spør om hvordan det går.
Skrevet brev til bærum kommunale råd for funksjonshemmede.

Vedtak:
Lars ole sender brevet
Til bærum kommunale råd for funksjonshemmede.
Vi lager et brev til nfpu på neste møte.

 

EVENTUELT
Per ønsker å snakke mer om psykisk utviklingshemming og hva det betyr å ha downs syndrom.