Rådgivningsgruppen

Nr. 2 – Referat fra 19. september 1993

REFERAT FRA MØTET I RÅDGIVNINGSGRUPPEN SØNDAG 19.09.93
(MØTET NR.2)

Tidspunkt: 18.00 – 21.00
Tilstede: Tove, Steingrim, Lars Ole, Anne, Rene Per, Jannicke og Roar
Referent: Lars Ole:

1/93 MEDLEMMENE FORTELLER LITT OM SEG SELV:

JANNICKE FAALE ER 26 ÅR:
BOR SAMMEN MED FAMILIE.
GÅR PÅ SKOLE PÅ MANDAGER OG TIRSDAGER.
ER PÅ KLUBBEN PÅ FREDAGER.
ER PÅ VIVIL PÅ TORSDAGER
JOBBER AV OG TIL PÅ HAGE-SENTERET.

TOVE KJEVIK ER 28 ÅR:
BOR SAMMEN MED FAMILIE.
JOBBER PÅ HAUGER VERKSTED.
KVELDS-SKOLE PÅ MANDAGER OG ONSDAGER.
JOGGER PÅ TIRSDAGER.
ER PÅ KLUBBEN PÅ FREDAGER
ER PÅ LESE-GRUPPE NOEN LØRDAGER.

 

STEINGRIM NORENG ER 55 ÅR:

BOR SAMMEN MED SIN KONE I EGEN LEILIGHET.
HAR SØKT PÅ JOBB PÅ ASKO.

RENE HUBERTUS ER 33 ÅR

BOR I GRUPPEBOLIG.
JOBBER PÅ AURORA VERKSTED.
GÅR PÅ HELDAGS-SKOLE-ASSISTENT-KURS EN KVELD.
SAMLER PÅ ELEKTRISKE SMÅ-TING

LARS OLE BOLNESET ER 30 ÅR

BOR SAMMEN MED SIN KONE I EGEN LEILIGHET.
JOBBER MED MENNESKER MED AUTISME.
LIKER Å SKRU PÅ BILER.

2/93: HVORDAN TROR DERE DET BLIR I GRUPPEN?

TOVE:
TROR VI KOMMER TIL Å HA DET HYGGELIG.

STEINGRIM:
FÅ VITE HVA BÆRUM KOMMUNE VIL GJØRE FOR
PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE.

RENE:
TA VARE PÅ PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE

 

3/93 SNAKKE TIL TELEFONSVARER

VI RINGTE TIL LARS OLE
OG SNAKKET TIL TELEFON-SVAREREN

4/93 HVOR LENGE SKAL VI HOLDE PÅ UTOVER KVELDEN?
ALLE SYNES AT KLOKKEN 18. TIL KLOKKEN 21.00 ER PASSE.
5/93 SKAL DET VÆRE FLERE I GRUPPEN?
VI VENTER TIL JANUAR 94 MED Å TA FLERE INN I GRUPPEN.

6/93 MØTEREGLER
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

7/93 AVISUTKLIPP
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

8/93 VIDEO OM HVEM VI ER
VI UTSETTER DENNE SAKEN TIL NESTE MØTE.

9/93 KULTURKONFERANSE I ASKER
LARS OLE RINGER OG SNAKKER MED HVER ENKELT OM DETTE.