Rådgivningsgruppen

Nr. 193- Referat fra 21. oktober 2003

Referat fra 21. oktober 2003
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, John-Harald Wangen
og Anne Mine Bakke
Meldt forfall: Ingen
Møte-leder:John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Astrid Kvisvik Arbeidsgruppe FRAMTIDA kl. 15.00
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 192.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Konferanse i Sørmarka med Akershus fylkeslag av NFU.
Fredag 10. oktober er det seminar med Akershus fylkeslag.
Seminaret handler om empowerment –
det å bestemme og snakke på vegne av seg selv.
”Styre øksa selv”
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
Flere utklipp fra Budstikka om tilgjengeligheten i kultur-huset.
I Budstikka 24.september 2003 står det at Henning fra Asker
har kjempet for gratis trygghets-alarm for de med lavest inntekt.
Beskjeder og informasjon
Vi er invitert til Funksjonshemmedes råd
28. oktober 2003 kl. 19.00 til 21.30.
for å høre om Handlings-programmet for perioden 2004 – 2007.
Vi møtes kl. 17.00 på Mac Donalds i Sandvika.
Derfra går vi til et møterom,
hvor vi spiser og snakker om handlingsprogrammet.
Jon Erling, John-Harald, Anne Mine, Tove, Lars-Ove og Lars Ole.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Internett
Fant frem referat fra et kommune-styre-møte.
@ E-post
Post fra Anders Bergstrøm i Sverige.
Side – 3
SAKER
04/03 KOMMUNE-VALG 2003
Vedtak: Tove lager et forslag til brev til det nasjonale valg-styret.
Hun skriver det som et kort.
07/03 LOKAL KONFERANSE 2003
OG VALG AV NYE MEDLEMMER I RGB
Sjekke med Vivil og andre om
de har planer for våren 2004.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
08/03 SVERIGE-BESØK
Reise søndag 9. november
og kommer hjem tirsdag 11. november.
Avreise kl. 10.00 og kommer hjem på kvelden på tirsdag.
RGB dekker reise-utgifter og mat.
Høre om Klippan og Gründen.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
09/03 BEFARING PÅ KULTUR-HUSET
Vedtak: Tilretteleggerne sørger for at
innleverte innspill ren-skrives til neste møte.
Side – 4
05/03 PRINSIPPER FOR SELV-BESTEMMELSE
Vedtak: Utsatt.
10/03 POLITIKER-STAFETT
Vedtak: Jon Erling lager forslag til brev til neste møte.
Vi inviterer medlemmer i Formannskapet
til å komme på våre møter neste år.
Vi ber de selv lage en liste over hvem som kommer når.
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Hva har skjedd når ?
Kald dag 15. desember 1999 utenfor Rådhuset
Astrid, Tove, Jon Erling og John-Harald var der
Utdeling av Daim med tekst ”Knekk ikke oss, knekk heller denne”
Fare for nedlegging av KLUBBEN,
slagord ”LA KLUBBEN LEVE”.
Høringen 13. juni 2000.
Til stede var Politikere, brukere, ledere i kommunen.
Tilbud som ble borte sto skrevet på klosser
som ble kastet på gulvet
Vi fikk kr. 250 000 fra formannskapet.
Vedtak i kommune-styre 29. november 2000
RGB skal sammen med rådmannen sikre en trygg, selvstendig drift med
mål og tilstrekkelig med penger.
RGB ba arbeidsgruppa FRAMTIDA jobbe med saken helt fra 2001.
Rådmannen ble representert av NILK
Side – 5
Forprosjekt
Brukermedvirkning \ styring av virksomheten i Løkkeåsveien 2
Gruppe dannet, første møte 15. september 2003
deretter ytterligere 3 møter.
3 møter er med referat, et referat mangler.
Mail fra Geir, han trakk seg som prosjekt-leder
Brukere: Martin Sletten Eriksen, Cecilie, Steinar, Wenche, Tom, Anita og
Jon Erling og NILK: Kai, Kirsten og Pim var representert.
Perm med dokumenter tilgjengelig.
Status for prosjektet er at det nå foreligger:
Mandat for aktivitets-plan.
for brukerdrevet aktivitet i Løkkeåsveien 2.
Det tilføres ikke mer penger,
derfor foreslås at en aktivitet som allerede er her blir bruker-styrt.
Tidsfrist 1. desember, iverksetting av tiltak 1. januar
Kirsten H. Haugen er leder av arbeidsgruppa.
Vedtak: Fortsetter saken på neste møte.
EVENTUELT
Fritids-kalenderen, ny utgave, hva synes vi ?
Invitere en fra NILK til å komme og fortelle om brosjyren
og snakke om for og i mot det nye utseende på brosjyren.
Vi kommer tilbake til dag for dette.
Dele fritids-kontakter med hverandre.
Evaluering av ferie-planer.
Kirsten H Haugen fra NILK
kommer på neste møte kl. 15.00