Rådgivningsgruppen

Nr. 183 – Referat fra 25. mars 2003

Referat fra 25. mars 2003
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, John-Harald Wangen,
Bente Nygaard og Anne Mine Bakke
Møte-leder: Tove Kjevik
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Geir Aasgaard
Vedlegg: Ingen
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 182.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Anne Mine har vært samme med sine med-beboere
og ansatte på seminar på Klækken ved Hønefoss.
Der bestemte de å lage en inn-flyttings-fest
Hvor de skal invitere venner og kjente.
De bestemte også hvordan de vil ha det der de bor.
Det ble laget en plakat med regler
for hvem som bestemmer hva.
Vi får vite mer om dette på den nasjonale konferansen.
Side – 2
4 av medlemmene i gruppa
var på NFU kongress i Oslo onsdag 19. mars 2003.
Det ble snakket om hvor dårlig råd kommunene har.
Det ble også snakket om at noen utviklingshemmede
ble flyttet fra der de bor til andre steder,
selv om de selv ikke vil det.
Det ble snakket mye om lover og regler.
Rettighets-lovgivning.
Rådmannen fra Trondheim likte vi godt.
Han snakket klart og tydelig.
John-Harald hjalp til med å dele ut brosjyrer om konferansen.
Det var mange som var interessert.
Han delte ut 200 stykker.
Jon Erling møtte konsernledelsen i sofaen
på mandag 24. mars 2003.
Han inviterte de til å komme på konferansen.
Lurt å lage spørsmål på forhånd.
Avis-utklipp og nyheter
Tove har med et utklipp fra Budstikka 14. mars 2003
om åpning av internett-kafe
på spesialsykehuset for epilepsi.
Beskjeder og informasjon
Bruker-undersøkelse skal presenteres i kantinen
i kommunegården onsdag 2. april kl. 18.30 til 20.30.
Mange har ikke fått informasjon ?
Jon Erling skal møte Trude Jerijervi fra informasjon-avdelingen
som skal skrive en artikkel om konferansen i Bæringen.
Side – 3
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Se andre saker.
Internett
Sjekket hjemmesiden til den nasjonale konferansen.
Sjekket NFU Bærum lokallag hjemmeside
og så på bilder fra vår deltagelse
på NFU-s konferanse ”Fra ord til handling”.
@ E-post
E-post fra journalist Karin Svendsen i ”Basis”.
Side – 4
SAKER
01/03 NASJONAL KONFERANSE
Jon Erling har sendt et brev til Puls-redaksjonen.
Han inviterer de til å lage en reportasje.
Anne Mine og de andre som bor i Skytterdalen
forbereder tema til konferansen.
Temaet handler om det å bestemme selv
og om hvordan de vil ha det der de bor.
Vedtak: Vi jobber videre med saken på neste møte.
02/03 UNIKE MÅLE-KART
Et system for å måle hvor dyktige kommunen er
på forskjellige områder.
Vi er spesielt opptatt av
hvor flink kommunen er
til å gi tjenester til funksjonshemmede.
Hvor god og lettlest informasjon vi får
og hvor mye vi får bestemme
i forhold til hvilken hjelp vi skal få
når vi skal få hjelpen
og hvordan.
Vi kan si i fra hva vi mener og synes
om forskjellige spørsmål.
Det kan vi gjøre ved å svare på brukerundersøkelser.
Disse undersøkelsene er en del av
arbeidet med de unike målkartene.
Vedtak: Vi vil være med å bestemme
hvilke spørsmål som skal stilles
i brukerundersøkelser for funksjonshemmede.
Side – 5
03/03 HØRING OM BRUKER-MEDVIRKNING
Vedtak: Notatet er greit nok.
04/03 KOMMUNE-VALG 2003
Vedtak: Tilretteleggerne lager liste
og forslag til brev til politiske partier til neste møte.
EVENTUELT
Ingen saker til eventuelt.