Rådgivningsgruppen

Nr. 182 – Referat fra 11. mars 2003

Referat fra 11. mars 2003
Tilstede: Jon Erling Hagen, Tove Kjevik, John-Harald Wangen
og Anne Mine Bakke
Meldt forfall: Bente Nygaard
Møte-leder: Anne Mine Bakke
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: Artikkel fra SOR-rapport nr. 1 – 2003
”Vi er eksperter på oss selv”
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 181.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Ingen møter siden sist.
Avis-utklipp og nyheter
Lars Ole hadde med utklipp fra Aftenposten 28. februar 2003.
Der står det at ansatte i miljø-arbeider-tjenesten i Oslo
har stjålet penger fra utviklingshemmede.
I Budstikka 24. februar 2003
Side – 2
skriver Steinar Wangen et leser-innlegg
hvor han kritiserer Dissimilis for mangel på bruker-medvirkning.
Vi er enige i kritikken.
I Budstikka 1. mars 2003
står det om gamle film-opptak fra Emma Hjorths Hjem.
Vi sender en e-post til museums-bestyrer Tuvtvedt
og spør henne om saken.
Beskjeder og informasjon
NFU Konferanse ”Fra ord til handling” 19. mars 2003
Vi møtes på Sandvika stasjon ved billett-luken kl. 07.55.
Vi drar sammen inn til Oslo.
John-Harald møter oss på Folkets hus.
I SOR-bladet 1-2003 står artikkelen om Bente og John-Harald.
Se vedlegg 1/182.
Det kommer noen på besøk fra Frankrike i mai 2003.
De vil se på arbeids-plasser
og snakke med utviklingshemmede.
En journalist fra ”Hjelpepleieren” ønsker å intervjue oss.
Brev til gruppen
Brev fra sosial-minister Ingjerd Schou
om økonomisk godt-gjøring til arbeidstakere på vernede bedrifter.
Jon Erling tar opp saken med BA-rådet
og kommer med tilbake-melding til oss.
Brev fra Bærum sosial dameklubbers legat.
De forteller at vi har fått penger til å reise til Gøteborg i Sverige
Der skal vi treffe utviklingshemmede.
Vi kaller turen for ”Lærende granskning” eller oppdagelses-tur.
Side – 3
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden siste møte.
Internett
Sjekket hjemmesiden til NFU.
Sjekket tog-tider til NFU konferansen.
Sjekket NFU Bærum lokallag hjemmeside.
@ E-post
E-post fra Bærum lokallag av NFU.