Rådgivningsgruppen

Nr. 181 – Referat fra 25. februar 2003

Referat fra 25. februar 2003
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen og
Bente Nygaard
Meldt forfall: Tove Kjevik og Anne Mine Bakke (ferie)
Møte-leder:Bente Nygaard
Tilretteleggere: Lars-Ove Nordnes og Lars Ole Bolneset
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 17.00
Besøk: Ingen
Vedlegg:
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 180.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
John-Harald, Bente og Lars Ole
har vært på møte om Løkkeåsveien 2.
Det er skrevet et eget referat fra møtet – se sak 04/00.
Tilretteleggerne har vært på møte
om Nasjonal konferanse – se sak 01/03.
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
Ingen avis-utklipp.
Beskjeder og informasjon
Intet spesielt.
Brev til gruppen
Brev fra sosial-minister Ingjerd Schou
om økonomisk godt-gjøring til arbeidstakere på vernede bedrifter.
Jon Erling tar opp saken med BA-rådet
og kommer med tilbake-melding til oss.
På forrige møte fikk vi brev fra ”Venner av gamle Sandvika”.
Vi vet nå litt om saken
og håper den løser seg uten konflikter.
Kontakt med samarbeids-partnere
Ingen kontakt siden sist.
Internett
Vi har ikke vært på Internett.
@ E-post
E-post fra Bærum lokallag av NFU.
Side – 3
SAKER
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Kan noen komme på møte med Arbeidsgruppe FRAMTIDA
og NILK onsdag 5. mars 2003 ?
Bente har ikke mulighet
på grunn av arbeid med måle-kart dagen etter.
John-Harald sjekker om han kan.
Vedtak: Vi må snakke videre om til rette-legger rollen.
02/03 UNIKE MÅLE-KART
Vedtak: Utsettes.
03/03 HØRING OM BRUKER-MEDVIRKNING
Hørings-svaret er vedlegg referatet 179.
Vedtak: Alle leser hørings-svaret til neste møte.
Streker under vanskelige ord
og ting man mener er viktige.
04/03 KOMMUNE-VALG 2003
Vedtak: Vi sender en e-post til de politiske partiene i Bærum kommune
og spørr om de har planlagt å lage lett-lest valg-prgram.
EVENTUELT
Lage ny adresse-liste på neste møte.