Rådgivningsgruppen

Nr. 18 – Referat fra 5. juni 1994

Referat fra 5. juni 1994

Tilstede: Willy, Tove, Per, Steingrim og Rene
Fravær:
Referent: Lars Ole – Kommunegården
Møteleder: Steingrim leste referatet og styrte møte

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT
Tove har ennå ikke fått «punktnytt» i posten.
Lars ole skriver nytt brev.
Rene ønsker ikke «punktnytt» i posten.
Referatet ble godkjent.

 

12/93 EMMA HJORT
Vi lager forslag til britt kolstø (vedlegg 1)

Vedtak:
Lars ole gjør ferdig planen
Og sender den sammen med brevet til britt kolstø.

 

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV
Willy er opptatt av «klubben»
Per er opptatt av de som trenger hjelp kan få hjelp.
Kanskje han skal se nærmere på hva en tolk kan gjøre.

 

 

 

07/94 STAND PÅ INTERFESTIVAL
PÅ EMMA HJORTS HJEM LØRDAG 11. JUNI.
Gruppen står på standen fra kl 14.00 til kl 16.40
Steingrim og rene kan tenke seg å komme.
Tove gir beskjed på torsdag.
Willy dukker opp i løpet av dagen
Per hjelper til hvis han kan,

Vedtak:
Lars ole ringer torsdag kveld å avtaler nærmere.

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON
Vi tok en tur og så på den nye stasjonen.
Gruppen har følgende kommentarer:

For små skilter på perrongen for
Rulle-stol og barne-vogn.

Skilt ned til parkerings-huset fra buss-stasjonen.
Bedre markering av hvilke retning toget går.
Veien til bussen fra tog-stasjonen. Bruke buss-symbol.
Mangler skilt for informasjon på tog-stasjonen.
For høye dataskjermer,
Både for buss og tog-stasjonen,
Vanskelig for syns-hemmede å lese.
Bedre markering av glass-dørene.
Trappe-trinnene opp til tog-perrongene
Må merkes bedre.
Skilt fra taxi rimi,
Som viser veien til buss og tog-stasjon.
Skilt fra tog og buss til taxi.
Trappen opp fra rimi er for bratt.
Flere telefon-automater for mynter.
Flere oppbevarings-bokser.

Lars ole fortalte om seminaret på torsdag 16. Juni.
Ingen i gruppen har mulighet til å møte.

Vedtak: lars ole sender punktene til claus andersen.
EVENTUELT
Avslutning tirsdag 28. Juni klokken 16.00
Vi møtes utenfor informasjonen på den nye
Tog-stasjonen.
Vi går på storsenteret å spiser så går vi på «klubben»
Og ser på video fra kultur-konferansen.