Rådgivningsgruppen

Nr. 174 – Referat fra 5. november 2002

Referat fra 5. november 2002
Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Harald Kjeldsberg,
Anne Mine Bakke og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Bente Nygaard
Møte-leder: John-Harald Wangen
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 16.00
Besøk: Ingen
Vedlegg: 1/174 Brev fra Statsministerens kontor
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 173.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Sektorutvalg LEVEKÅR bestemte på møte 22.10.2002
SAK 47/02 GODTGJØRING TIL BRUKERE I ARBEIDSSENTRENE
Rådmannens forslag til vedtak:
Rådmannens redegjørelse for satser for godtgjøring til brukere
i arbeidssentrene tas til orientering.
Saken utsettes.
Side – 2
Avis-utklipp og nyheter
I Budstikka 4. november står det nederst på side 3
en liten notis fra den lokale konferansen.
Ingen bilder.
Beskjeder og informasjon
Anne Mine skal flytte i helgen.
Ny adresse-liste er oppdatert og delt ut.
Arbeidsadresser rettes opp til neste møte.
Brev til gruppen
Brev fra Statsministeren kontor – se vedlegg 1/174.
Brev fra Bærum sosial dameklubber om deres legat.