Rådgivningsgruppen

Nr. 170 – Referat fra 10. september 2002

Referat fra 10. september 2002
Tilstede: Bente Nygaard, Jon Erling Hagen
og Tove Kjevik.
Meldt forfall: Anne Balstad og John-Harald Wangen
Møte-leder: Lars-Ove Nordnes
Tilretteleggere: Lars Ole Bolneset og Lars-Ove Nordnes
Sted: Løkkeåsveien 2.
Tidspunkt: Kl. 14.00 til kl. 16.00
Besøk: Sjefs Koordinator Geir Aasgaard
Vedlegg: Ingen vedlegg
Faste punkter:
Godkjenning av referat nummer 169.
Referatet ble godkjent.
Referat fra andre møter
Vi har deltatt på møte med Arbeidsgruppe FRAMTIDA
og NILK (se sak 04/00)
Avis-utklipp
Tove hadde med utklipp fra Budstikka 31. august 2002
om blokk-byen på Fornebu.
Det var et fint bilde av Lingsom.
Utklipp fra Budstikka 6. september 2002 om Rigmortur med Kiwanis.
Tove var med på turen og fikk bilde i avisen.
Side – 2
Beskjeder og informasjon
Fritids-kalenderen for høsten har kommet.
Lars Ole delte ut en brosjyre om Individuell plan,
En brosjyre fra kommunen og en fra sosial- helsedirektoratet.
Det er en liten feil i termin-listen.
Tema-kvelden i november skal være søndag og ikke lørdag.
Brev til gruppen
Ingen brev.
Kontakt med samarbeids-partnere
Geir er tilstede på dagens møte.
Internett
Ikke benyttet nettet.
@ E-post
E-post fra Kafegruppen i Ålesund,
De kommer 10 personer på torsdag kveld 31. oktober
og de blir til søndag 3. november.
SAKER
04/00 LA KLUBBEN LEVE
Side – 3
Bente og John-Harald var på møte
om fremtiden i Løkkeåsveien 2.
Vedtak: Ingen har mulighet til å stille opp på møte i morgen.
Lars Ole og Lars-Ove stiller opp.
06/02 GODTGJØRING TIL BRUKERE I
ARBEIDS-SENTRENE
De fleste i gruppen mener at det er greit
at alle har lik godtgjøring.
Vi er opptatt av
å ta vare på hverandre.
Etter at vi snakket om det en stund,
kom det frem litt uenighet.
Dette bør vi se litt nærmere på.
Vi ber kommunen om å jobbe med å finne et system
for hvordan man kan gi folk ”lønn” –
motivasjons-godtgjøring etter innsats.
Forslag at talsmenn og tillitsvalgte på arbeids-plassene
er med på dette arbeidet.
Er det noen fag-foreninger som kan være med på arbeidet?
Sjekke hvordan de gjør det i andre nordiske land.
Kan man jobbe overtid og tjene mer penger?
Et av medlemmene sier at det kan han ikke på arbeidssentrene.
Hvordan er egentlig reglene?
Hvorfor er det slik at arbeidssentrene betaler ”syke-penger”
ved sykdom, mens Hauger verksted ikke gjør det !
Vi synes det er vanskelig med ordene bostøtte, trygd, lønn,
godtgjøring, …….
Vedtak: Lars Ole sender hørings-svaret til kommunen.
07/02 FRA BRUKER TIL BORGER”
Side – 4
Lokal konferanse
fra 31 oktober til 1. november 2002
Vedtak: Fortell andre om dette og sette av datoene.
08/02 SPØRRE-UNDERSØKELSE FRA
HJEMMEBASERTE TJENESTER
Vedtak: Utsatt til neste møte
EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt.