Rådgivningsgruppen

Nr. 17 – Referat fra 8. mai 1994

Referat fra 8. mai 1994

Tilstede: Willy, Tove og Per
Fravær: Steingrim og Rene (syke)
Referent: Lars Ole – kommunegården
Møteleder: Tove leste referater og styrte møte

 

KOMMENTAR TIL SISTE REFERAT

Per guldbrandsen er med på sitt første møte i dag.
Tove har ikke fått «punktnytt» i posten.
Vi venter til neste møte før vi gjør noe

Lars ole har ennå ikke klart å få tak i papirene
Fra møte i hoved-utvalget for tekniske tjenester
(sak 03/94)

 

19/93 RÅDHUSPOSTEN
Kirsten brockelie intervjuet gruppen
Intervjuet gikk fint.

Vedtak:
Vi ber om at «bæringen» intervjuer oss til høsten.

 

12/93 EMMA HJORT

Vedtak: saken utsettes til neste møte.

04/94 ANDRE SAMARBEIDS-PARTNERE
Vi leste opp brevet.
Brevet ble godkjent og underskrevet

Vedtak:
Lars ole sender brevene
Og kopi av tidligere referater til samarbeids-partnere.

 

13/93 SAKER SOM MEDLEMMENE I GRUPPEN
ER OPPTATT AV
Per er interessert i alkohol-misbruk og
Psykisk utviklingshemmede.

Vedtak:
På neste møte tar vi opp hvilke saker per og willy
Er spesielt opptatt av.

 

03/94 TIL RETTE-LEGGING AV
SANDVIKA BUSS- OG TOG STASJON
(Besøk av ragnhild p)

 

Vi så på papirene som ragnhild hadde med.

Vedtak: vi ser på sandvika stasjon på neste møte.

Eventuelt:
Tove vil se video fra kultur-konferansen i asker (97/39).
Forslag fra lars ole om at vi ser på den på avslutningen 12.juni

Det ble delt ut eksempler på hva det står i noen bøker
Om hva psykisk utviklingshemmede er.
Vi kommer tilbake til disse senere.